În altă viață
de Charles Baudelaire
Traducere de Al. Philippide


Am locuit o vreme pe sub un portic mare
scăldat de cerul mării în flăcări mii și mii
și-ai cărui drepți pilaștri și-nalte bolți pustii
vrăjeau ca niște grote când amurgea pe mare.

Frângeau în ele cerul mari valuri azurii
și muzica lor gravă se-amesteca în zare
în chip solemn și mistic c-un asfințit de soare
ce-și oglindea în mine culorile târzii.

În voluptăți domoale mi-am dus acolo viața
de străluciri, de valuri, de-azur înconjurat
și de sclavi goi cu trupu-n miresme îmbăiat

ce-mi răcoreau alene cu foi de bambus fața
și-a caror grijă mare și unică era
să afle taina trista ce-adânc mă-ndurera.