În cenușă

În cenușă
de Veronica Micle
Convorbiri literare, XVI (1883), nr. 10, 1 ian., p. 404

În cenușă stă ascunsă
Foarte-adese o scânteie
Și-o iubire nepătrunsă
Într-un suflet de femeie.

Și de patimă e arsă
Inima ce ți-am dat ție,
Dar iubirea-n ea neștearsă
A rămas pentru vecie.