Șapte păcate de moarte (Ivireanul)

Șapte păcate de moarte
de Antim Ivireanul


l. Trufiia.

2. Iubirea de argint.

3. Curviia.

4. Mâniia.

5. Lăcomiia

6. Zavistiia.

7. Leneviia la faptele céle bune.