Albume etnografice

Bibliografia generală a etnografiei și folclorului maramureșean de Dorin Ștef
VI. Anexe / Albume etnograficeVI. Anexe / Albume etnograficeModificare

 • Bârcă, Ana, Dinescu, Dan, The wooden arhitecture of Maramureș, Editura Humanitas, București, 1998, 143 p.; fotografii alb-negru realizate de autori; text în limba engleză (exclusiv); ținută grafică foarte bună (tipărit în Austria).
 • Kosei, Miya, Maramureș, Editura Humanitas, București, 2000, 132 p.; fotografii color. (Cel mai izbutit album realizat după 1989).
 • Maramureș, Centrul Județean de Îndrumare a Creației Populare și a Mișcării Artistice de Masă, Asociația folcloriștilor și etnografilor din județul Maramureș, Baia Mare, 1974; 9 p. + 26 de ilustrații color; fotografii de Iuliu Pop, Francisc Nistor, Ioan Nădișan, Victor Mihiș.
 • Maramureș. Fotografii de Sandu Mendrea (de la studioul de artă fotografică al CPCS); text de Mihai Negulescu; 160 de ilustrații alb-negru și color cu valoare documentară și etnografică; Editura Meridiane, București, 1967, 200 p.
 • Maramureș, București, Artă Grafică, 1984; Nicoară Timiș - coordonator. (Album), Scopul: „Epoca marilor izbânzi socialiste”, numeroase fotografii cu N. Ceaușescu în vizită în Maramureș; album în spirit comunist; prea puține fotografii cu caracter etnografic (prezintă mai degrabă interes sub aspect istoric).
 • Maramureș, Casa Creației Populare a Regiunii Maramureș, Baia Mare, 1967, 48 p.; Cuprinde 24 de ilustrații cu caracter etnografic. Fotografii de Iuliu Pop și Ioniță Andron.
 • Maramureș, Casa Creației Populare a județului Maramureș, Baia Mare, 1969, 60 p.; Cuprinde 30 de ilustrații cu caracter etnografic. Editură îngrijită de Eugen Dumitrescu și Alexandru Șainelic.
 • Mendrea, Sandu, Maramureș, Editura Sport-Turism, București, 1982. Prefață și comentarii de Mircea Micu. 158 de fotografii. (O lucrare splendidă sub aspect grafic. Una dintre cele mai izbutite lucrări ale genului care au apărut până în 1989).
 • Nistor, Francisc, Ornamentații în lemn. Sculptură și arhitectură populară din zona etnografică Maramureș, Casa Creației Populare a județului Maramureș, Baia Mare, 1969, 14 p + 64 planșe cu reproduceri. Reproduceri: porți, case, motive ornamentale, biserici, cruci.
 • Nistor, Francisc, Măștile populare și jocurile cu măști din Maramureș, Centrul de Îndrumare a Creației Populare și a Mișcării Artistice de Masă, Baia Mare, 1973, 158 p.; Catalog cu 130 de ilustrații (fotografii alb-negru) cu caracter etnografic (măști).
 • Nistor, Francisc, Arta lemnului în Maramureș, Centrul Județean de Îndrumare a Creației Populare și a Mișcării Artistice de Masă, Asociația folcloriștilor și etnografilor din județul Maramureș, Baia Mare, 1980, 258 p.; 255 de fotografii alb-negru cu valoare etnografică.
 • Nistor, Francisc, Iarna maramureșeană, Editura Sport-Turism, București, 1981; prefață de Tiberiu Utan; 154 p. Maramureș - vatră folclorică; Jocul Caprei; Jocul Ursului; Jocul Moșilor; Moși și Babe; Viflaimul; Festivalul sighetean; texte folclorice, fotografii.
 • Nistor, Francisc, Nistor, Sergiu, Plaiuri maramureșene, cuvânt înainte de Vasile Drăguț, Editura Sport-Turism, București, 1985, 30 p. + 213 fotografii alb-negru și color. 1. Sighetu Marmației și împrejmuirile sale; 2. Valea Cosăului; 3. Valea Izei; 4. Valea Marei; 5. Valea Vișeului; 6. Valea Tisei. „Francisc Nistor și feciorul său Sergiu Nistor au alcătuit o adevărată monografie în imagini a Maramureșului”.
 • Papahagi, Tache, Images d’Ethnographie Roumaine (Daco-Romaine et Aroumaine), tome premier, 318 photographies, avec texte français et roumain, Cultura Națională, București, 1928, 173 p.; Tome deuxième, 431 photographies originales, avec texte français et roumain, Atelierele Grafice SOCEC & Co, București, 1930, 230 p. (Ambele volume conțin numeroase fotografii-document cu valoare etnografică, realizate în Maramureș în anii 1921-1924, respectiv 1927-1928).
 • Pop, Simion, Cimitirul vesel. Monografie sentimentală cu 116 fotografii de Ion Miclea-Mihale, prezentare artistică de Valer Munteanu, Editura pentru Turism, București, 1972, 40 p. + 60 de planșe (fotografii alb-negru și color).
 • Zderciuc, Boris, Le tapis du Maramureș (Covorul maramureșean), Editura Meridiane, București, 1963, 25 p. + 39 ilustrații (fotografii alb-negru realizate de Gheorghe Șerban și Sandu Mendrea). Text în limba franceză.


 • NOTĂ: Există și numeroase colecții particulare de fotografii cu caracter etnografic.