Arta prelucrării lemnului

Bibliografia generală a etnografiei și folclorului maramureșean de Dorin Ștef
II. Etnografie / Artă populară / Arta prelucrării lemnului


II. Etnografie / Artă populară / Arta prelucrării lemnuluiModificare

 • Dragomir, Silviu,Troiță cu motivele roatei solare și pomul vieții (provenind din Maramureș), în Noi Tracii, Milano, Italia, 12, nr. 104-105, iulie-august 1983, p. 1-5.
 • Formagiu, Hedviga, Pauncev, Milcana, Stanciu, Smărăndița, Băița, un centru de lădari necunoscut, în Marmația, I, Baia Mare, 1969, p. 81-91 + ilustrații; rezumat în franceză.
 • Muscă, Mihai, Troița din Berbești, în Marmația, IV, Baia Mare, 1978, p. 341-355.
 • Nistor, Francisc, Ornamentații în lemn. Sculptură și arhitectură populară din zona etnografică Maramureș, Casa Creației Populare a județului Maramureș, Baia Mare, 1969, 14 p + 64 planșe cu reproduceri. Cuvânt înainte de M. Braga. Reproduceri: porți, case, motive ornamentale, biserici, cruci.
 • Nistor, Francisc, Arta lemnului în Maramureș, Centrul Județean de Îndrumare a Creației Populare și a Mișcării Artistice de Masă, Asociația Folcloriștilor și Etnografilor din județul Maramureș, Baia Mare, 1980, 258 p. Prefață de Mihai Pop; 255 fotografii alb-negru. Rezumat în limbile engleză și franceză.
 • Pop-Bratu, Anca, Pecetare din Maramureș, un fenomen de sincretism, Editura Academiei Române, Studii și cercetări de istoria artei, seria Artă plastică, tom 27, 1980.
 • Pop, Iuliu, Pecetare maramureșene, Centrul Creației Populare Maramureș, Editura Cybela, Baia Mare, 1995; Cuvânt înainte de N. Logotheti; Corpus Traditionum Maramorosiensis, vol. XII, tom I; Album îngrijit de Dumitru Iuga; 60 p. (58 de ilustrații alb-negru, din coloana de pecetare a familiei dr. Pop).
 • Pop, Romulus, Glasul pecetarelor, Biblioteca Revistei Familia, Oradea, 1993, 117 p.; Cuvânt înainte de Ion Iuga. Studiu + ilustrații. Cap. VII - Doi colecționari - dr. Victor Pop și părintele Mircea Antal.
 • Pop, Victor, Șainelic, Sabin, Pecetare maramureșene, în Acta Musei..., I, 2002, p. 305-308.
 • Șainelic, Sabin, Motive ornamentale pe furci și bâte. Zonele etnografice Lăpuș și Maramureș, în Marmația, I, Baia Mare, 1969, p. 92-97. Comunicare prezentată la Simpozionul de etnografie și folclor, Baia Mare, 1968; rezumat în limba germană.
 • Zderciuc, Boris, Stoica, Georgeta, Crestători în lemn în arta populară românească, Editura Meridiane, București, 1967.