Ascultă cum cântă Biserica Vie!

Ascultă cum cântă Biserica Vie!
de Gavriil Stiharul


Copilule, crescut la cântece de noapte
mugind de patimi, hulă și trufie,
în ritmuri bacante și-n vorbe desfrânate…
Ascultă cum cânta Biserica Vie !

Cântă Biserica dis-de-dimineață ,
salută voios, mulțumește creștin…
Auzi cum urcă versul către Viață
și ziua începe cu pace de-amin.

Ascultă cum cânta creștinul și-adastă :
cânta tinerește omul pe ogor,
legănând pruncul, tânăra nevastă
dă slavă lui Hristos pentru fecior.

Cântă Biserica în marea săptămână
prin chilii și case curate.
Tineri și bătrâni cântă împreună,
dau slavă lui Hristos pentru toate.

Dă slavă fecioara pentru curăție,
dă slavă nevasta zămislitoare,
mulțumește mireasa pentru cununie,
mulțumește feciorul pentru îndreptare.

Dă slavă brutarul pentru aluatul
din care pâinea se va plămădi.
Mulțumește seara acasă bărbatul
pentru cina cea buna și pentru copii.

Cântă zidarul, dând temelia
bisericii noi, cu turla-n azur.
Voința lui se prinde de piatră,
mortarul fluid se-ncheagă împrejur.

El cântă un cântec de dor și de slavă,
Nervul si brațul vânjos vibrează-ncordat.
Inima, în ritmul poeziei suave,
Transformă ideea în beton armat.

Dimineața, în atelier, tâmplarul
cânta,punându-se inimos pe treabă.
El Domnului mulțumește și harul
coboară în ale lui mâini degrabă.

Minune! S-a oprit mirat. Privește :
din lemnul inform ivitu-s-a perfect
un lucru util. Dulgherul slăvește
pe Domnul Iisus, lemnar din Nazaret.

Auzi pe cizmar cum cânta-n bucurie,
lucrează cu sârg, cu suflet și nesaț,
mâna-i aleargă într-o simfonie,
Hristos e pe buze și duhul e-n braț.

Dau slavă cinstita preoțime,
pentru slujba Liturghiei sfințite,
și cea intru Hristos diaconime
pentru darurile bineprimite.

Auzi cum cântă Biserica Bizantină,
apostolească, vie, ocrotitoare…
Cântă poporul ei răsfățat de lumină.
de lina lumină a Slavei biruitoare.

Copilule, crescut la cântece de noapte
mugind de patimi, hula și trufie,
în ritmuri bacante și vorbe desfrânate…
Ascultă cum cântă Biserica Vie!

Această lucrare a fost eliberată în domeniul public de către deținătorul drepturilor de autor.