Asfințit de lună
de Ștefan Octavian Iosif și Dimitrie Anghel


Lui Leonte Moldovan

Coboară peste ape luna
Și cum și-apropie figura,
Ai spune-un cap ce se prăvale
În fundul lacului de-a dura.

Însângerată joacă apa
Și e-o tăcere sepulcrală :
A fost pe undeva, se vede,
O execuție capitală ...