Bade Trandafir

poezie populară culeasă de
Vasile Alecsandri

„Bade Trandafir frumos!
Vrut-ai să te-arăți duios,
Dar te-ai arătat ghimpos
Și din minte nu m-ai scos".
„Vai! leliță din cel sat!
Ce-ai cerut și nu ți-am dat?
Cerut-ai faguri de miere,
Eu ți-am dat buzele mele;
Cerut-ai o viorea,
Ți-am adus inima mea".
„Dacă vrei dragoste-aprinsă,
Adă-mi gura neatinsă.
Și o inimă fecioară
Ca apa de la izvoară".