Bibliografie Nichita Stănescu

Lecția de la Săliștea de Sus A treisprezecea elegie de Dorin Ștef
Bibliografie Nichita Stănescu


A. Volume și antologii publicate de Nichita Stănescu Modificare

 • Sensul iubirii, ESPLA, București, 1960, prefață de Silvian Iosifescu, 111 p., col. Luceafărul; redactor de carte Elis Bușneag.
 • O viziune a sentimentelor, Editura pentru Literatură, București, 1964, 118 p.; redactor de carte Elis Bușneag. Premiul USR.
 • Dreptul la timp, Editura Tineretului, București, 1965, 83 p.; redactor de carte Eugenia Tudor, ilustrații de Mihu Vulcănescu.
 • 11 Elegii, Editura Tineretului, București, 1966; redactor de carte Eugenia Tudor.
 • Roșu vertical, Editura Militară, București, 1967, 134 p; cu o notă pe ultima copertă de Eugen Simion; redactor Ion Grecea.
 • Alfa, Editura Tineretului, București, 1967, 198 p.; colecția Albatros, redactor Eugenia Tudor.
 • Oul și sfera, Editura pentru Literatură, București, 1967, 130 p.; redactor Elis Bușneag.
 • Laus Ptolemaei, Editura Tineretului, București, 1968, 155 p.; ilustrații de Mihai Sânzianu, redactor Eugenia Tudor.
 • Necuvintele, Editura Tineretului, București, 1969, 216 p.; ilustrații de Mihai Sânzianu, redactor Nicolae Oancea. Premiul USR.
 • Cinci degete, Biblioteca Argeș, Pitești, 1969, 16 p; mini-antologie; plachetă.
 • Un pământ numit România, Editura Militară, București, 1969, 150 p.; copertă și ilustrații de Mihai Sânzianu; redactor I. Aramă.
 • În dulcele stil clasic, Editura Eminescu, București, 1970, 212 p.; redactor Nicolae Oancea.
 • Poezii, Editura Albatros, București, 1970, 248 p.; col. Cele mai frumoase poezii - antologie de autor.
 • Cartea de recitire, Editura Cartea Românească, București, 1972, 150 p.; premiul USR.
 • O literă în oglindă, Biblioteca Argeș, Pitești, 1972; antologie; plachetă.
 • Belgradul în cinci prieteni, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1972, 62 p.; redactor Vasile Igna; prefață de Mircea Tomuș.
 • Măreția frigului - romanul unui sentiment, Editura Junimea, Iași, 1972, 190 p.; colecția Lyra; redactor Gh. Drăgan.
 • Clar de inimă, Editura Junimea, Iași, 1973, 267 p.; antologie de poezii de dragoste.
 • Ion Neculce: O samă de cuvinte așezate în chip de vers de către Nichita Stănescu, Biblioteca Argeș, Pitești, 1973, 16 p.; plachetă.
 • Starea poeziei, Editura Minerva, București, 1975, 420 p.; prefață de Aurel Martin; antologie de autor. Premiul USR.
 • Epica magna, Editura Junimea, Iași, 1978, 215 p.; redactor Gh. Drăgan; ilustrații de Sorin Dumitrescu.
 • Opere imperfecte, Editura Albatros, București, 1979, 215 p.; lector Gabriela Negreanu; ilustrații de Sorin Dumitrescu.
 • Carte de recitire, carte de iubire (cu Gheorghe Tomozei), Editura Facla, Timișoara, 1980, 111 p.; versuri și proză pentru copii.
 • Respirări, Editura Sport-Turism, București, 1982, 383 p.; redactor Grigore Damirescu.
 • Noduri și semne, Editura Cartea Românească, București, 1982, 124 p.; lector Cornel Popescu; ilustrații Sorin Dumitrescu.
 • Oase plângând, colecția revistei Lumina, Pancevo, Iugoslavia, 1982, 70 p. cu desene de Nichita; vol. republicat în Nichita Stănescu, album omagial, editat de Viața Românească, București, 1984.

Postume

 • Antimetafizica, Convorbiri cu Nichita Stănescu, realizate de Aurelian Titu Dumitrescu, Editura Cartea Românească, București, 1985.
 • Ordinea cuvintelor, vol. I-II, Editura Cartea Românească, București, 1985, antologie realizată de Alexandru Condeescu, cu acordul autorului. Versuri (1957-1983); cuvânt înainte de Nichita Stănescu.
 • Fiziologia poeziei, proză și versuri (1957-1983), Editura Eminescu, București, 1990, 639 p.; ediție îngrijită de Alexandru Condeescu, cu acordul autorului.

B. Referințe critice (selectiv) Modificare

 • Alboiu, George, Un poet printre critici, Editura Cartea Românească, București, 1979.
 • Anghelescu, Sanda, Nichita Stănescu interpretat de…, Editura Eminescu, București, 1983, col. Biblioteca critică.
 • Barbu, Eugen, O istorie polemică a literaturii române, de la origini până în prezent București, 1975.
 • Bugariu, Voicu, Patria și cuvântul poetic, Editura Albatros, București, 1977.
 • Ciopraga, Constantin, Între Ulysse și Don Quijote, Editura Junimea, Iași, 1978.
 • Cristea, Valeriu, Interpretări critice, Editura Cartea Românească, București, 1970.
 • Crișan, Constantin, Ieșirea din metaforă, Editura Cartea Românească, București, 1972.
 • Crohmălniceanu, Ov. S, Pâinea noastră cea de toate zilele, Editura Cartea Românească, București, 1981.
 • Doinaș, Ștefan Augustin, Lampa lui Diogene, Editura Eminescu, București, 1970.
 • Doinaș, Ștefan Augustin, Lectura poeziei, Editura Cartea Românească, București, 1980.
 • Georgescu, Paul, Păreri literare, EPL, București, 1964.
 • Grigurcu, Gheorghe, Teritoriu liric, Editura Eminescu, București,1972.
 • Lotreanu, Ion, Caligrafii critice, Editura Eminescu, București, 1971.
 • Martin, Aurel, Poeți contemporani, II, Editura Eminescu, București, 1971.
 • Martin, Aurel, Paranteze, Editura Eminescu, București, 1981.
 • Micu, Dumitru, Periplu, Editura Cartea Românească, București, 1977.
 • Mincu, Marin, Poezie și generație, Editura Cartea Românească, București, 1974.
 • Moraru, Cornel, Semnele realului. Selecționări critice convergente, Editura Eminescu, București, 1981.
 • Munteanu, Romul, Jurnal de cărți, vol. III, Editura Eminescu, București, 1981.
 • Negrici, Eugen, Figura spiritului creator, Editura Cartea Românească, București, 1978.
 • Papahagi, Marian, Exerciții de lectură, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1977.
 • Piru, Alexandru, Istoria literaturii române, Editura Univers, București, 1981.
 • Pop, Ion, Nichita Stănescu - spațiul și măștile poeziei, Editura Albatros, București, 1980.
 • Raicu, Lucian, Practicile scrisului și experiența lecturii, Editura C.R., București, 1978.
 • Rusu, M.N., Utopica, EPL, București, 1969.
 • Simion, Eugen, Orientări în literatura contemporană, EPL, București, 1965.
 • Simiom, Eugen, Scriitori români de azi, I, Editura Cartea Românească, București, 1978.
 • Ștefănescu, Alex., Preludii, Editura Cartea Românească, București, 1977.
 • Ștefănescu, Alex., Introducere în opera lui Nichita Stănescu, Editura Minerva, București, 1986.
 • Ursache, Magda, A patra dimensiune, Editura Junimea, Iași, 1973.
 • Nichita Stănescu, Album memorial, editat de Viața Românească, decembrie 1984.
 • Frumos ca umbra unei idei, volum omagial, sub îngrijirea lui Constantin Crișan, Editura Albatros, București, 1985.