Binecuvântarea caselor

Binecuvântarea caselor
de Papa Paul al V-lea
Publicat în Ritualul roman al Papei Paul al V-lea (1614), revizuit și adăugit de Benedict al XIV-lea (1752) și Pius al X-lea


Binecuvântarea caselor în Sâmbăta MareModificare

Parohul sau alt preot, îmbrăcat în superpelliceum și cu stolă albă, împreună cu un slujitor ce poartă un vas cu apă care a fost binecuvântată înainte de vărsarea crismei, vizitează casele parohiei sale, stropindu-le cu apă sfințită.
Intrând în casă, zice:

Pace acestei case și tuturor celor care locuiesc în ea.

Apoi, stropind locurile principale ale casei și pe cei care locuiesc în ea, spune antifona:

Am văzut apă izvorând din templu, din partea dreaptă, aleluia; și toți aceia la care a ajuns această apă s-au mântuit și vor cânta mereu: aleluia, aleluia!

Psalm: Preamăriți-l pe Domnul, că este bun, că în veac este îndurarea lui! (Ps 106/105, 1)

Se repetă antifona: Am văzut apă...

Apoi spune:

V). Arată-ne, Doamne, îndurarea ta, aleluia.
R). Și mântuirea ta dăruiește-ne-o, aleluia.
V). Doamne, ascultă rugăciunea mea.
R). Ia aminte la strigarea mea.
V). Domnul să fie cu voi.
R). Și cu duhul tău.

Să ne rugăm.

Ascultă-ne, Doamne Sfinte, Părinte atotputernic, veșnice Dumnezeule și, așa cum, la ieșirea din Egipt, ai păzit de Îngerul nimicitor casele evreilor unse cu sângele mielului (care închipuia paștele nostru, în care a fost jertfit Christos), tot astfel binevoiește să-l trimiți pe Îngerul tău sfânt din ceruri, să păzească, să ferească, să cerceteze și să apere pe toți cei care locuiesc în acest sălaș. Prin același Christos, Domnul nostru. R). Amin.

Binecuvântarea caselor la Sărbătoarea EpifanieiModificare

La intrare: V). Pace acestei case.
R). Și tuturor celor care locuiesc în ea.

Antifona: Magii de la Răsărit au venit la Betleem să-l adore pe Domnul și, deschizându-și comorile, i-au adus daruri de preț: aur, marelui Rege; tămâie, Dumnezeului adevărat; smirnă, pentru îngroparea lui, aleluia!

Cântarea Sfintei Fecioare Maria (Lc 1, 46-55)

Mărește * sufletul meu pe Domnul
și duhul meu tresaltă de bucurie * în Dumnezeu, Mântuitorul meu,
că a privit la umilința slujitoarei sale * și iată de acum mă vor ferici toate neamurile.
Căci mi-a făcut lucruri mari Cel Puternic * și sfânt e numele lui
și mila lui din neam în neam * spre cei ce se tem de El.
Arătat-a puterea brațului său, * risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii lor;
i-a dat jos pe cei puternici de pe tronuri * și a înălțat pe cei smeriți;
pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăți, * iar pe cei bogați i-a lăsat cu mâinile goale.
Primit-a pe Israel, slujitorul său, * aducându-și aminte de îndurarea sa,
precum a grăit către părinții noștri, * lui Abraham și seminției lui în veac.
Slavă Tatălui și Fiului * și Sfântului Duh.
Precum era la început, și acum și pururea * și în vecii vecilor. Amin.

Între timp se stropește și se cădește casa, iar la sfârșit se repetă Antifona: Magii de la Răsărit...

Tatăl nostru...

V). Cu toții vor veni din Saba.
R). Aducând aur și tămâie.
V). Doamne, ascultă rugăciunea mea.
R). Ia aminte la strigarea mea.
V). Domnul să fie cu voi.
R). Și cu duhul tău.

Să ne rugăm.

Dumnezeule, care prin steaua călăuzitoare l-ai descoperit neamurilor pe Fiul tău Unul-născut, dă-ne, te rugăm, harul ca noi, care te-am cunoscut prin credință, să ajungem să privim chipul măririi tale. Prin același Christos, Domnul nostru. R). Amin.

Responsoriu: Scoală-te, luminează-te, Ierusalime, căci a venit lumina ta și slava Domnului peste tine a răsărit, Isus Cristos din Maria Fecioara.

V). Și vor merge neamurile spre lumina ta și regii spre strălucirea răsăritului tău.
R). Și slava Domnului peste tine a răsărit.

Să ne rugăm.

Binecuvântează, + Doamne, Dumnezeule atotputernic, casa aceasta, pentru ca aici să fie sănătate, curăție, izbânda virtuții, smerenie, bunătate și blândețe, împlinirea legii și aducere de mulțumire lui Dumnezeu, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, iar binecuvântarea să rămână asupra acestei case și a celor ce locuiesc aici. Prin Christos, Domnul nostru. R). Amin.

Altă binecuvântare a caselorModificare

(care se face în alte situații)

Parohul sau alți preoți care vor, în alte perioade ale anului, să stropească cu apă sfințită o anumită casă sau, în general, casele credincioșilor, intrând în casă, spun:

Pace acestei case și tuturor celor care locuiesc în ea.

Apoi stropește cu apă sfințită, spunând antifona:

Mă vei stropi cu isop și voi fi curat; mă vei spăla și voi fi mai alb decît zăpada.

Psalm: Miluiește-mă, Dumnezeule, după milostivirea ta. V). Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Se repetă antifona: Mă vei stropi cu isop...

V). Doamne, ascultă rugăciunea mea.
R). Ia aminte la strigarea mea.
V). Domnul să fie cu voi.
R). Și cu duhul tău.

Să ne rugăm.

Ascultă-ne, Doamne sfinte, Părinte atotputernic, veșnice Dumnezeule și binevoiește a-l trimite pe Îngerul tău sfânt din ceruri, ca să păzească, să ferească, să ocrotească, să cerceteze și să apere pe toți cei care locuiesc în acest sălaș. Prin Christos, Domnul nostru. R). Amin.

Apoi stropește cu apă sfințită.