Binecuvîntarea coroanei din Advent

Prin ritul binecuvântării coroanei de Advent luăm cunoștință de darul pe care ni-l face Dumnezeu de a trăi Adventul, îl binecuvântăm pentru că a trezit în noi dorința de a ne pregăti pentru venirea Fiului său, chemându-ne la școala profeților, a păstorilor, a îngerilor, a Mariei, a tuturor acelora care, atunci și astăzi, sunt în așteptarea adevăratei lumini care luminează pe orice om.


P. În numele Tatălui și al Fiului și al Sf. Duh.

T. Amin.

P. Să-l ascultăm pe Domnul care ne anunță vizita sa.

L. Citire din Evanghelia după sfântul Luca (1,78-79)

Datorită inimii îndurătoare a Dumnezeului nostru; ne va vizita Cel care Răsare din înălțime, ca să-i lumineze pe cei ce zac în întuneric și în umbra morții, și să îndrepte pașii noștri pe calea păcii.

(Poate urma o scurtă prezentare a semnificației coroanei de Advent)

P. Să ne rugăm:

Îți mulțumim, Tată, pentru că ne-ai adunat aici pentru a începe împreună pregătirea pentru Nașterea Domnului. Te binecuvântăm pentru lumina care strălucește deja în inimile noastre și pe care tu dorești să o sporești tot mai mult.

În fața acestei coroane de Advent noi te rugăm: fă ca zi de zi să recunoaștem în Isus lumina care învinge întunericul, viața care triumfă asupra morții, iubirea care dezgheață inimile.

Sărbătoarea Nașterii Domnului care se apropie să ne găsească pe toți inundați de lumină, plini de viață și de iubire, gata să-l primim pe cel care vine de la tine și împreună cu tine și pe Duhul Sfânt care viețuiește și domnește în vecii vecilor.

T. Amin.

Duminica I - Lumânarea profetului (Lumânarea speranței sau a așteptării vigilente)Modificare

nceput.

(Se poate asculta sau cânta împreună un cântec de Crăciun).

P. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

T. Amin.

P. Domnul este lumina și mântuirea noastră.

T. Vino, Doamne Isuse.

Sau

P. Vino, Doamne! Luminează viața noastră. Sporește speranța noastră.

T. Vino, Doamne!

P. Suntem în vigilia primei duminici din Advent. Prima lumânare pe care o vom aprinde în această seară este lumânarea profetului care ne invită la speranță. Cu mulți ani înainte de nașterea lui Isus, el a vorbit poporului invitându-l să aștepte venirea Domnului și să nu-și piardă speranța. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu.

(Toți ascultă șezând, cu mâinile pe genunchi, deschise spre cer, în semn de primire. Cu calm se proclamă cuvântul.)

L. Citire din cartea profetului Isaia (65,1.16.17.25)

Am fost căutat de cei care nu întrebau de mine, am fost găsit de cei care nu mă căutau. Și am zis: "Iată-mă, iată-mă", aici, la un neam care nu chema numele meu! Vor fi uitate nenorocirile din vremurile de demult, vor fi ascunse de ochii mei. Căci, iată, voi zidi ceruri noi și un pământ nou; nimeni nu-și va mai aminti de lucrurile vechi, și nu vor mai veni în mintea nimănui. Lupul va paște la un loc cu mielul, leul va mânca paie ca boul și șarpele va mânca țărână. Nici o pagubă și nici o stricăciune nu vor face în tot muntele meu cel sfânt, zice Domnul.

Cuvântul Domnului

Tăcere

Reflecție asupra cuvântului lui Dumnezeu.

(Ce anume propune cuvântul astăzi, atitudinile pe care să le avem pentru pregătirea Crăciunului).

Speranța noastră este în Dumnezeu și în Fiul său Isus Cristos. El este chemat de Dumnezeu să fie judecătorul tuturor lucrurilor. Prin el Dumnezeu a promis să salveze poporul său. Astăzi aprindem această lumânare pentru a ne aminti că el este speranța noastră și a lumii. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru promisiunile pe care ni le-a făcut și pentru lumina pe care a adus-o în lume.

Aprinderea lumânării. (În timpul acesta toți cântă o strofă dintr-un cântec de Advent)

Rugăciune comună.

(O rugăciune aleasă sau una dintre cele obișnuite: Tatăl nostru, Bucură-te, Marie, Slavă Tatălui).

P. Să ne rugăm:

O Dumnezeule al speranței, Emanuel "Dumnezeu cu noi", suntem adunați aici împreună pentru a ne ruga: aprinde lumina ta în inimile noastre. Ajută-ne să fim gata pentru ziua și ceasul în care tu, Isuse, te vei întoarce la noi. Pune viața ta în noi și ajută-ne să trăim cu tine și în tine. Transformă-ne cu puterea Duhului Sfânt, pentru ca prin această rugăciune și cu acest timp de pregătire să credem tot mai mult în tine, siguri fiind că tu vei veni acum și în vecii vecilor.

T. Amin.

Binecuvântarea.

P. Să-l binecuvântăm pe Domnul.

T. Mulțumim lui Dumnezeu.

Sau

P. Să ne binecuvânteze și să ne păstreze veghind în așteptare Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

T. Amin.

(Se poate încheia ca la început cu muzică de Crăciun sau cântece de Advent).


Duminica a II-a - Lumânarea Betleemului (Lumânarea chemării universale la mântuire sau a așteptării păcii)Modificare

nceput.

(Se poate asculta sau cânta împreună un cântec de Crăciun).

P. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

T. Amin.

P. Vino, Doamne Isuse! Fă să strălucească lumina ta asupra noastră.

T. Vino, Doamne!

P. Astăzi este a doua duminică a Adventului, duminica chemării tuturor la Betleem. Aprindem lumânarea Betleemului, cetatea spre care suntem invitați să mergem cu toții deoarece acolo îl găsim pe Isus, mântuitorul nostru.

Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu:

(Toți ascultă șezând, cu mâinile pe genunchi, deschise spre cer, în semn de primire. Cu calm se proclamă cuvântul).

L. Citire din cartea profetului Isaia (60,1-5)

Luminează-te, luminează-te Ierusalime, căci a venit lumina ta și slava Domnului peste tine a răsărit! Pe câtă vreme întunericul acoperă pământul și bezna popoarele, ție îți răsare Domnul și slava sa strălucește peste tine. Popoarele umblă în lumina ta și împărații în razele răsăritului tău. Ridică împrejur ochii tăi și vezi, că toți se adună, se îndreaptă și vin spre tine. Fiii tăi vin de departe și fiicele tale vin aduse pe brațe. Atunci vei vedea și vei străluci; inima ta se va zbuciuma și se va lărgi, deoarece spre tine se va îndrepta bogăția mării și avuțiile popoarelor către tine vor curge.

Cuvântul Domnului

Tăcere

Reflecție asupra cuvântului lui Dumnezeu.

(Ce anume propune cuvântul astăzi, atitudinile pe care să le avem pentru pregătirea Crăciunului).

La Betleem se naște Isus, adevărata lumină a lumii. Așa cum lumina atrage atenția asupra sa, la fel Isus atrage la sine pe toți oamenii. Acolo, la Betleem, au ajuns mai întâi păstorii, apoi magii ca primiție a tuturor popoarelor. Aprindem astăzi această lumânare pentru a ne aminti că Isus îi cheamă pe toți oamenii să se întâlnească cu el căci vrea să fie mântuitorul tuturor. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru speranța și chemarea tuturor la credință.

Aprinderea lumânării. (În timp ce se aprinde a doua lumânare, cea a Betleemului, toți cântă o strofă dintr-un cântec de Advent)

Rugăciune comună.

(O rugăciune aleasă sau una dintre cele obișnuite: Tatăl nostru, Bucură-te, Marie, Slavă Tatălui).

P. Să ne rugăm:

O Dumnezeul mântuirii noastre, Emanuel, Dumnezeu cu noi, suntem adunați toți împreună pentru rugăciune: aprinde lumina ta în inimile noastre. Ajută-ne să fim gata pentru ziua și ceasul în care tu, Isuse, te vei întoarce din nou. În aceste zile care ne mai despart de sărbătoarea Nașterii Domnului pune în inimile noastre dorința de a merge în lumina ta pentru a ajunge pregătiți la Nașterea ta, gata să primim mântuirea ta. Primește rugăciunea noastră și binecuvântează-ne pe noi și pe toți cei dragi ai noștri ca să devenim fii ai luminii.

T. Amin.

Binecuvântarea.

P. Să-l binecuvântăm pe Domnul.

T. Mulțumim lui Dumnezeu.

Sau

P. Să ne binecuvânteze și să ne facă să mergem siguri spre Nașterea lui Isus Dumnezeu Tatăl și Fiul și Sfântul Duh.

T. Amin.

Muzică și cânt. (Se poate încheia ca la început cu muzică de Crăciun sau cântece de Advent).

Duminica a III-a - Lumânarea păstorilor (Lumânarea bucuriei sau a așteptării în răbdare)Modificare

nceput.

(Se poate asculta sau cânta împreună un cântec de Crăciun).

P. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

T. Amin.

P. Vino, Doamne! Luminează viața noastră. Dă-ne bucuria ta.

T. Vino, Doamne!

P. Astăzi este a treia duminică a Adventului, duminica bucuriei. Aprindem lumânarea păstorilor care au primit cei dintâi vestea nașterii Domnului, o veste care i-a făcut foarte fericiți.

Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu:

(Toți ascultă șezând, cu mâinile pe genunchi, deschise spre cer, în semn de primire. Cu calm se proclamă cuvântul).

L. Citire din cartea profetului Isaia (35,1-5.8-10)

Pustiul și pământul uscat să se bucure, să tresalte de bucurie și să înflorească stepa. Ca brândușa de toamnă să înflorească; da, să cânte de bucurie și să izbucnească în chiote. Îi este dată măreția Libanului, splendoarea Carmelului și al Saronului. Ei vor vedea slava Domnului, măreția Dumnezeului nostru. Înzdrăveniți-vă, voi mâini istovite, întăriți-vă genunchi care tremurați. Spuneți celor cu inimă șovăitoare: "Curaj! Nu vă temeți; iată, Dumnezeul vostru vine ca să vă mântuiască". Va fi un drum drept și se va numi "Drumul sfânt"...Pe el se vor întoarce cei răscumpărați de Domnul și se vor întoarce în Sion cu cântări și jocuri; o fericire veșnică va încununa fruntea lor; bucuria și veselia vor dobândi, iar tristețea și plânsul vor fugi de la ei.

Cuvântul Domnului

Tăcere.

Reflecție asupra Cuvântului lui Dumnezeu.

(Ce anume propune cuvântul astăzi, atitudinile pe care să le avem pentru pregătirea Crăciunului).

Bucuria noastră e în Dumnezeu și în Fiul său Isus Cristos. Bucuria, la fel ca și speranța și chemarea tuturor la mântuire, e un dar al lui Dumnezeu. Suntem umpluți cu acest dar atunci când ne amintim de tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi precum și ceea ce a promis că va face. Astăzi aprindem această lumânare pentru a ne aminti că Isus a venit, vine și va veni, pentru ca toate popoarele să se poată întoarce la el și să aibă o viață deplină, fericită. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru speranța și bucuria pe care o revarsă în inimile noastre.

Aprinderea lumânării. (În timp ce se aprinde a doua lumânare, cea a Betleemului, toți cântă o strofă dintr-un cântec de Advent).

Rugăciune comună.

(O rugăciune aleasă sau una dintre cele obișnuite: Tatăl nostru, Bucură-te, Marie, Slavă Tatălui).

P. Să ne rugăm:

O Dumnezeul bucuriei noastre, Emanuel, Dumnezeu cu noi, suntem adunați toți împreună pentru rugăciune: aprinde lumina ta în inimile noastre. Ajută-ne să fim gata pentru ziua și ceasul în care tu, Isuse, te vei întoarce din nou. Fă ca inima și mintea noastră să vadă lucrurile pe care le-ai făcut și pe care ai promis că le vei face ca să ne eliberăm de orice frică și să fim plini de bucuria ta. Dă-ne puterea de a împlini mereu voința ta și binecuvântează-ne pe noi și pe toți oamenii care caută fericirea.

T. Amin.

Binecuvântarea.

P. Să-l binecuvântăm pe Domnul.

T. Mulțumim lui Dumnezeu.

Sau

P. Să ne binecuvânteze și să păstreze bucuria sa în noi Dumnezeu Tatăl și Fiul și Sfântul Duh.

T. Amin.

Muzică și cânt. (Se poate încheia ca la început cu muzică de Crăciun sau cântece de Advent).

Duminica a IV-a - Lumânarea îngerilor (Lumânarea iubirii sau a așteptării ascultătoare)Modificare

nceput.

(Se poate asculta sau cânta împreună un cântec de Crăciun).

P. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

T. Amin.

P. Vino, Doamne! Luminează viața noastră. Fă-ne să creștem în iubirea ta.

T. Vino, Doamne!

P. Astăzi este a patra duminică a Adventului, duminica iubirii lui Dumnezeu. Aprindem lumânarea îngerilor: ei au adus vestea că Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii și de aceea a decis să se nască între noi.

Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu:

(Toți ascultă șezând, cu mâinile pe genunchi, deschise spre cer, în semn de primire. Cu calm se proclamă cuvântul).

L. Citire din Evanghelia după sfântul Luca (2,12-14)

Îngerul a spus păstorilor: acesta va fi semnul: veți găsi un copil înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și imediat s-a unit cu îngerul o mulțime din oastea cerească lăudându-l pe Dumnezeu și spunând: mărire lui Dumnezeu în înaltul cerurilor și pe pământ pace oamenilor pe care el îi iubește.

Cuvântul Domnului

Tăcere.

Reflecție asupra cuvântului lui Dumnezeu.

(Ce anume propune cuvântul astăzi, atitudinile pe care să le avem pentru pregătirea Crăciunului).

Isus ne descoperă nemărginita iubire a lui Dumnezeu. La Crăciun noi vedem că în el această iubire a devenit o ființă umană. Cei care cred în el și fac voința sa, trăiesc în iubire. Iubirea transformă și face desăvârșit tot ceea ce facem. Iubirea nu încetează niciodată. Astăzi aprindem această lumânare pentru a ne aminti că Dumnezeu este iubire. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru speranța și pentru bucuria pe care o revarsă în inimile noastre și pentru iubirea care ne face curați și ne descoperă ca fii ai săi.

Aprinderea lumânării. (În timp ce se aprinde a doua lumânare, cea a Betleemului, toți cântă o strofă dintr-un cântec de Advent)

Rugăciune comună.

(O rugăciune aleasă sau una dintre cele obișnuite: Tatăl nostru, Bucură-te, Marie, Slavă Tatălui).

P. Să ne rugăm:

O Dumnezeule al iubirii, Emanuel, Dumnezeu cu noi, te mai rugăm o dată: aprinde lumina ta în inimile noastre. Pregătește-ne pentru ziua cea mare a venirii tale. Ajută-ne să rămânem în tine; iubirea ta cea mare să umple ființa noastră întreagă. Fă-ne să arătăm lumii întregi această iubire, acum și întotdeauna.

T. Amin.

Binecuvântarea.

P. Să-l binecuvântăm pe Domnul.

T. Mulțumim lui Dumnezeu.

Sau

P. Să ne binecuvânteze și să ne păstreze mereu în iubirea sa Dumnezeu Tatăl și Fiul și Sfântul Duh.

T. Amin.

Muzică și cânt. (Se poate încheia ca la început cu muzică de Crăciun sau cântece de Advent).

lecturi: 397.