Blăstem asupra nelegiuirilor

Blăstem asupra nelegiuirilor
de Naum Râmniceanu

    Dumnezeule-ndurate
        Dreptule judecător,
    Vezi-mi a mea strîmbătate
        Și le fi[i] răsplătitor.

    Drept a lor nemulțămire
        Dă-le scîrbe și amar,
    Dă-le dreaptă răsplătire,
        Că m-au prădat în zadar

    Mînia ta să-i urmeze
        Ori măcar unde-or umbla,
    Osînda ta să-i vîneze
        Vezi pe ce locuri vor sta

    Frică dă-le, să se teamă
        Și frunza cînd s-o mișca,
    Pribegind, să bage seamă
        Chiar de vînt cînd o sufla.

    Fă-le lor calea pustie,
        Ca să umble rătăciți,
    Arată a ta mînie
        Și-unde or fi pribegiți.

    Dreapta ta să răsplătească
        Cestor nemulțămitori,
    Urgia ta să-i osîndească
        Ca pe niște împutători.

    Curse-n calea lor le pune,
        Să cază în perzare toți,
    Nu mai vază zile bune
        Nemulțemitorii hoți

    Pașii lor le poticnește
        Să n-aibă unde scăpa,
    Adunarea lor zdrobește,
        Oriunde se vor afla.

    Să nu poată să-și găsească
        Loc, să fie odihniți,
    Pururea să rătăcească
        Și să fie necăjiți.

    Nu-și găsească un' să șadă
        Cîtuși de puțintel loc,
    Fă ca cerul să nu-i vadă,
        Și să ploaie pe ei foc.