Bolnavul

poezie populară culeasă de
Vasile Alecsandri