Brad bătrân
de Nicolae Iorga

Au fost tăind un brad bătrân
Fiindcă făcea prea umbră
Și-atuncea din pădurea sumbră
Se auzi un glas păgân:

„0, voi ce-n soare cald trăiți
Și ați răpus strămoșul vostru
Să nu vă strice rostul vostru,
De ce sunteți așa grăbiți?
 
În anii mulți cât el a fost
De-a lungul ceasurilor grele
Sub paza crăcilor rebele,
Mulți și-au aflat un adăpost.
 
Moșneagul, stând pe culme drept,
A fost la drum o călăuză
Și-n vreme aspră și hursuză
El cu furtunile-a dat piept,
  
Folos aduse cât fu viu,
Ci mort, acuma când se duce,
Ce alta poate-a vă aduce
Decât doar încă un sicru?”