Céle 12 roduri ale milosteniei, după cum scrie la Mathei, cap 15

Céle 12 roduri ale milosteniei, după cum scrie la Mathei, cap 15
de Antim Ivireanul


Flămândului să-i dea mâncare. / Setosului să-i dea să bea. Pre strein să-l primească în casă. Pre cel gol să-l îmbrace. Pre cel bolnav să-l caute. Pre cel din temniță să-l cercetéze.

Mai sunt încă și acéstia: Pre cei morți să-i îngroape. Pre cei scârbiți a-i mângâia. A sfătui céle mântuitoare. A învăța pre cei neștiuți. A erta greșalele celui vinovat. A răbda cu mulțămită scârbele ce vin de la Dumnezeu și de la oameni și a ruga pre Dumnezeu nu numai pentru dânsul ce și pentru toți. /