Călărețul

poezie populară culeasă de
Vasile Alecsandri


Din Siret și până-n Prut
Murgul apă n-a băut,
Iarbă verde n-a păscut,
De-a păscut în câmp vreodată,
A păscut iarbă uscată
Ș-a băut apă din baltă
Cu glod negru-amestecată.
Țiu, țiu, țiu, murgule, zboară
Pân' la verde dumbrăvioară,
S-ajungem încă cu soare,
La Florica, dulce floare,
Că m-așteaptă cu mâncare
Și cu dulce sărutare.
Țiu, țiu, țiu, murguțul meu,
Fugi în zbor ca dorul meu
Că eu, frate, bine-ți vreu.
Calcă, murgule, lupește
Și te-așterne iepurește,
Că zăresc în bătătură
Mândra mea cu mierea-n gură
Să-mi dea mie flori din sân,
Să-ți dea ție braț de fân.