Bibliografia generală a etnografiei și folclorului maramureșean de Dorin Ștef
II. Etnografie / Artă populară / Ceramică


II. Etnografie / Artă populară / CeramicăModificare

 • Ciocan, Janeta, Centrele ceramice Baia Mare și Baia Sprie. Creatori populari contemporani, în REF, 33 (1988), nr. 1, p. 91-96.
 • Ciocan, Janeta, Ceramica populară - integrări moderne. Motive tradiționale în forme moderne. Creatori contemporani, în AMET, vol. XII, Cluj-Napoca, 1998, p. 219-224; rezumat în limba franceză.
 • Ciocan, Janeta, Băița de sub Codru - centru de ceramică nesmălțuită, în Studii și comunicări, Satu Mare, vol. 4, 1980, p. 339-344.
 • Ciocan, Janeta, Perenitatea unui meșteșug popular (Medalion Tănase Cocean, meșter olar din Săcel), în Calendarul Maramureșului, Baia Mare, 1980, p. 92.
 • Ciocan Janeta, Ceramică cu decorul în relief în colecțiile Muzeului Etnografic din Baia Mare, în Acta Musei..., III, 20005, p. 61-65.
 • Florescu, Florea Bobu, Un centru necunoscut de ceramică roșie lustruită de veche tradiție din Maramureș, în AMET, vol. II (1959-1961), Cluj, 1963, p. 51-63; rezumat în limba rusă și germană.
 • Pop, Iuliu, Contribuții la cunoașterea ceramicii de Săcel, în Studii și articole, Baia Mare, 1970, vol. I, p. 108-114.
 • Socol, Maria, Centrul de ceramică Săcel, județul Maramureș, în Datini, nr. 3 (28), 1988, p. 49.
 • Socol, Maria, Centrul de ceramică Baia Mare, județul Maramureș, în Datini, nr. 3 (28), București, 1998, p. 50- 51. (Despre meșterii Ioan Leș, Ștefan Koszeghy, Cornel și Liviu Sitar, Asociația Familială Ceramică Bledea).
 • Socol, Maria, Centrul de ceramică Baia Sprie, județul Maramureș, în Datini, nr. 3 (28), 1998, p. 52.
 • Zderciuc, Silvia, Ceramică nesmălțuită din județul Maramureș, în AMET, vol. VI (1971-1973), Cluj, 1973, p. 359-366; rezumat în limba franceză.
 • Zderciuc, Silvia, Ceramica populară în Țara Lăpușului, în Marmația, I, Baia Mare, 1969, p. 73-79 + XII planșe cu fotografii și desene.
 • Zderciuc, Silvia, Cromatica ceramicii maramureșene, în Marmația, IV, Baia Mare, 1978, p. 293-296; rezumat în limba franceză.
 • Zderciuc, Silvia, Centrul de ceramică Baia Sprie, județul Maramureș, în Marmația, II, Baia Mare, 1971, p. 318-324 + 14 imagini (hărți, desene și fotografii); rezumat în limba franceză.
 • Zderciuc, Silvia, Centrul ceramic Baia Mare în prima jumătate a secolului al XX-lea, în Revista muzeelor, nr. 8, 1986, p. 60-63.
 • Zderciuc, Silvia, Pop, Iuliu, Despre olăritul din Seini, în Marmația, III, Baia Mare, 1977, p. 189-196 + 8 ilustrații; rezumat în limba germană.