Ciace nostru

Ciace nostru car le ști en cer,
neca se sveta nomelu teu,
Neca venire craliestvo to. Neca fie volia ta,
cum en cer, așa și pre pemint.
Pera nostre saca zi de nam astez.
Odproste nam dutzan,
ca și noi odprostim a lu nostri dutznici.
Neca nu na tu vezi en napastovanie,
neca na zbăvește de zvaca slabe.
Amin.

Vezi șiModificare