Cina cea de taină (Alexei Mateevici)

Cina cea de taină
de Alexei Mateevici


Au zis Hristos: „Ar' să mă vândă
Unul din voi", — ș-amară
I-au pătruns atunci durerea
Pe ucenici; toți se-nfioară
Și-ntreabă:
    "Doamne, eu?"

Și Ioan nestrămutatul,
Iar și Petru, plin de frică,
Si-mprejur din nou cu toții
Tremurând încep să zică:
    "Doamne, eu?"

Ce să zic atunci eu, bietul,
Eu, cu inima mea slabă,
Când și cei tari în credință,
Tremurând, pe Domnu-ntreabă:
    "Doamne, eu?"

Aprilie 1910