Colecții majore

Bibliografia generală a etnografiei și folclorului maramureșean de Dorin Ștef
III. Folclor / Colecții de folclor / Colecții majore
(în ordine cronologică)


 • (1.) Țiplea, Alexandru, Poezii populare din Maramureș, în Analele Academiei Române , Seria II – Tomul XXVIII, 1905-1906. Memoriile secțiunii literare, București, Institutul de arte grafice Carol Gőbl, 1906, p. 413 și următoarele. Balade (25); II. Dârlaiuri (Doine și strigături) - de jale (30), de dragoste (125), cătănești (16), chiuituri (37), dârlaiuri (33); III. Colinde (3); IV. Descântece (9). Glosar.
 • (2.) Bud, Tit, Poezii populare din Maramureș, adunate de..., vicarul Maramureșului, Academia Română. Din vieața poporului român. Culegeri și studii III. Ședința 28 martie 1908, București, 1908, 84 p. I. Balade (16); II. Doine (de jale - 31; de dragoste - 65; ostășești și voinicești - 35; chiuituri - 184); III. Colinde (21). Glosar.
 • (3.) Bártok, Béla, Volksmusik de Rumänen von Maramures, von..., Mit einer Bildtabel, München, Drei Masken, Verlag, 1923, 227 p. (27 colinde, 14 bocete, 12 doine, 155 hori, 114 melodii de joc, 17 piese instrumentale).
 • (4.) Bârlea, Ion, Balade, colinde și bocete din Maramureș, culese de ..., volumul I, Editura Casa Școalelor, București, 1924, 139 p.; Balade istorice și voinicești (51), Colinde (33), Bocete (10).
 • (5.) Bârlea, Ion, Cântece poporane din Maramureș. Descântece, vrăji, farmece și desfaceri, culese de..., Volumul II. Editura Casei Școalelor, București, 1924, 400 p. I. Cântece de dragoste (267); II. Cântece de jale și supărare (212); III. Cântece cătănești sau ostășești (49); IV. Cântece diverse (179); V. Chiuituri sau strigături (326); VI. Descântece. Vrăji. Farmece. Desfaceri (64). Glosariu.
 • (6.) Papahagi, Tache, Graiul și folklorul Maramureșului, Academia Română. Din vieața poporului român, XXXIII, Cultura Națională, București, 1925, LXXXIII + 240 p. I. Introducere (considerații generale, Folklorul, Graiul, Etnografia istorică a Maramureșului); II. Texte (Doine, Strigături, Orații de nuntă, Bocete, Colinde, Rugăciuni, Balade, Descântece, Cimilituri, Jocuri de copii, Basme, Tradiții și legende, Datini, Credințe și superstiții, Povestiri cu privire la vieața de astăzi); III. Muzica populară; IV. Apendice (leatu popular); V. Toponime; VI. Onomastică; VII. Glosar.
 • (7.) Brediceanu, Tiberiu, 170 melodii populare românești din Maramureș, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, București, 1957, 206 p.; studiu publicat sub îngrijirea Institutului de Folclor. I. Doine (Hore lungi sau duine; Alte doine; Doină urmată de o melodie de dans); II. Cântece sau «Hore»; III. Colinde; IV. Cântece de nuntă; V. Bocete; VI. Balade; VII. Dansuri. Anexă (Apșănescu).
 • (8.) Dumitrașcu, N.I., Cântece și strigături din Maramureș, în Folclor din Transilvania, I, Texte inedite din colecții inedite. Cuvânt înainte de Mihai Beniuc. Ediție îngrijită de Ioan Șerb. Editura pentru Literatură, București, 1962, p. 219-253. I. Doine și cântece; II. Strigături (131 texte).
 • (9.) Lenghel Izanu, Petre, Folclor din Maramureș, în Folclor din Transilvania, I, Texte inedite din colecții inedite. Cuvânt înainte de Mihai Beniuc. Ediție îngrijită de Ion Șerb. Editura pentru Literatură, București, 1962, p. 225-350. I. Cântec despre cântec; II. Doine și cântece; III. Strigături; IV. Balade și colinde; V. Poezia obiceiurilor tradiționale (265 texte).
 • (10.) Doniga, Vasile T., Poezii populare din Oaș, Maramureș și Năsăud, în Folclor din Transilvania, I, Texte inedite din colecții inedite. Cuvânt înainte de Mihai Beniuc. Ediție îngrijită de Ion Șerb. Editura pentru Literatură, București, 1962, p. 355-442. În total 291 de texte din care 79 din Maramureș.
 • (11.) Pop, Dumitru, Poezii populare din Lăpuș, în Folclor din Transilvania, I, Texte inedite din colecții inedite. Cuvânt înainte de Mihai Beniuc, Ediție îngrijită de Ion Șerb. Editura pentru Literatură, București, 1962, p. 443-470; (49 de texte din localitatea Cufoaia).
 • (12.) Pop, Dumitru, Poezii populare din Sălaj, în Folclor din Transilvania, I, Texte inedite din colecții inedite. Cuvânt înainte de Mihai Beniuc, Ediție îngrijită de Ion Șerb. Editura pentru Literatură, București, 1962, p. 155-218. (150 de texte din comuna Băsești).
 • (13.) Bârlea, Ion, Literatura populară din Maramureș, Ediție îngrijită și studiu introductiv de Iordan Datcu. Cuvânt înainte de Mihai Pop. Editura pentru Literatură, București, 1968, vol. I-II. Colecția Ediții critice de folclor - Culegători; (în total 1191 de texte).
 • (14.) Bilțiu Dăncuș, Petru. Colecțiune de hori, strigături, glume și basme culese din popor, cu scopul de a compune o icoană vie a modului de viețuire și culegere a săteanului român (1893-1907). Colecție publicată sub îngrijirea lui Iordan Datcu în Folcloristica Maramureșului, Dumitru Pop, Editura Minerva, București, 1970, p. 285-392.
 • (15.) Poezii populare din reviste („toate textele de literatură populară maramureșeană apărute în publicațiile periodice din secolul al XIX-lea”), în Folcloristica Maramureșului, Dumitru Pop, Editura Minerva, București, 1970. (Autori: T. Michnea, G. Balint, T. Mărgineanu, F. Danciu, G. Timiș, I.P. Coman, Sie).
 • (16.) Ceas pe ceas se alungă. Folclor poetic. Casa Creației Populare, Baia Mare, 1970. Editură îngrijită de Mihai Cupcea. Balade și legende, Cântece de dragoste și natură, Poezia de ritual (Descântec, Bocete, Colinde). (176 de texte). Printre culegători: Petre Lenghel Izanu, Isidor Râpă, Ion Vancea, Vasile Latiș, Ion Corbescu, Dumitru Pop, Augustin Mocanu, Andrei Grobei... Culegere colectivă.
 • (17.) Pop, Dumitru, Folclor din zona Codrului, Centrul de Îndrumare a Creației Populare și a Mișcării Artistice de Masă al județului Maramureș, Baia Mare, 1978, 415 p. Cântece de oprimare socială, Cântece de înstrăinare, Cântece de cătănie și război, Cântece istorice, Cântece de leagăn, Cântece de dragoste, Cântece satirice, Cântece de lume și petrecere, Strigături la joc, Balade, Cântece de nuntă, Strigături la nuntă, Bocete, Colinde, Ghicitori, Descântece (500 de texte și 40 de planșe). Culegere colectivă.
 • (18.) Lenghel Izanu, Petre, Daina mândră pân Bârsana, Centrul de Îndrumare a Creației Populare și a Mișcării Artistice de Masă din județul Maramureș, Asociația folcloriștilor și etnografilor din județul Maramureș, Colecția Câte flori pe Iza-n sus. Sub îngrijirea lui Augustin Cosmuța și Nicoară Timiș, Baia Mare, 1979. Anexe: Folclor literar, Poezia lirică (hori), Balade, Poezia descântecelor; Basme, legende, snoave; Proverbe, zicători, ghicitori; Jocuri de copii, Folclor muzical (422 de texte).
 • (19.) Calendarul Maramureșului, realizat de Ion Bogdan, Mihai Olos și Nicoară Timiș, sub egida Asociației Folcloriștilor și Etnografilor și Măiastra - Asociația Tinerilor Artiști, Baia Mare, 1980; Editat de Centrul de Îndrumare a Creației Populare Maramureș, 144 p.; (format A4). Basme, Legende, Colinde, Mulțămituri, Cântece de leagăn, Jocuri de copii, Orații de nuntă, Balade, Hori, Cântece de petrecere, Poezia descântecelor, Texte la Moși, Jocuri de măști, Ghicitori, Precepte, Proverbe. (607 texte de poezii populare). O culegere colectivă de texte inedite din colecții particulare (I. Ardeleanu Pruncu, Ștefan Bârlea, Augustin Botiș, Ion Chiș Șter, Parasca Făt, Dumitru Iuga, Vasile Latiș, Petre Lenghel Izanu, Mihai Olos, Silviu Pop, Ion Zubașcu ș.a.).
 • (20.) Antologie de folclor din județul Maramureș, volumul I, Poezia. Centrul Județean de Îndrumare a Creației Populare și a Mișcării Artistice de Masă Maramureș, Asociația folcloriștilor și etnografilor din județul Maramureș, Baia Mare, 1980, 550 p.; Cuvânt înainte de Mihai Pop. Redactor responsabil Ion Chiș Șter. Colectiv de redacție: Pamfil Bilțiu, Ion Bogdan, Ion Chiș Șter, Mihai Dăncuș, Vasile Latiș, Vasile Leschian, Gheorghe Pop, Mihai Pop, Nicoară Timiș. Culegere colectivă. Antologie. I. Poezia de ritual și ceremonial (Poezia obiceiurilor de peste an, Poezia obiceiurilor de familie, Poezia descântecelor); II. Balade; III. Lirica. (651 de texte).
 • (21.) Antologie de lirică populară românească, ediție îngrijită și studiu introductiv de Ligia Bârgu-Georgescu, Editura Minerva, București, 1980, 605 p. (În total 1101 texte, din care un număr consistent provin din 19 localități din Maramureș. Printre culegători: Tiberiu Alexandru, Elise Popovici, Ghizela Sulițeanu, Harry Brauner, Ovidiu Bîrlea, Emilia Comișel, Ilarion Cocișiu, Constantin Brăiloiu ș.a. Culegere colectivă. Texte inedite din fondul AICED București.
 • (22.) Doniga, Vasile T., Folclor din Maramureș, în seria Folclor din Transilvania, vol. VI, Editura Minerva, București, 1980. Postfață de Mihai Pop. A. Poezia populară (775 texte) - Poezia lirică (Doine și cântece, Strigături), Poezia epică (Balade), Poezia obiceiurilor tradiționale; B. Proză populară (55) – povești, legende și snoave.
 • (23.) Papahagi, Tache, Graiul și folklorul Maramureșului, ediția a II-a, în Grai, folklor, etnografie, Editura Minerva, București, 1981, p. 75-390. Ediție îngrijită de Valeriu Rusu.
 • (24.) Pop, Gheorghe Gh., Folclor muzical din Maramureș, Centrul de Îndrumare a Creației Populare și a Mișcării Artistice de Masă Maramureș, Societatea profesorilor de muzică și desen, filiala Maramureș, Asociația folcloriștilor și etnografilor din județul Maramureș, Baia Mare, 1980. I. Sistemul obiceiurilor (ciclul vieții, ciclul muncii și sărbătorile de peste an); II. Cântece epice - Balade; III. Folclorul muzical al liricii neocazionale; IV. Melodii instrumentale de joc. (619 piese muzicale - cu partitură).
 • (25.) Chiș Șter, Ion, Pop, Gheorghe, Graiul, etnografia și folclorul zonei Chioar, Centrul de Îndrumare a Creației Populare și a Mișcării Artistice de Masă, Baia Mare, 1983, 462 p. I. Graiul; II. Etnografia și folclorul; III. Anexe (texte dialectale) + ilustrații, desene, schițe, hărți. Colectiv de redacție: Nicolae Felecan, Tănase Filip, Victor Iancu, Codreanu Moldovean, Eugenia Nistorică, Valeriu Palaghiță, Gheorghe Radu, Ana Varna.
 • (26.) Lenghel Izanu, Petre, Poezii și povești populare din Maramureș, în seria Folclor din Transilvania, vol. VII, Editura Minerva, București, 1985. Ediție îngrijită de Octav Păun. Prefață de Mihai Pop. I. Poezia obiceiurilor tradiționale; II. Poezia epică (Balade); III. Poezia lirică (Doine, hori, cântece și strigături); IV. Proza populară (Povești, snoave, legende); (1278 de texte).
 • (27.) Ștețco, Valerica, Poezii populare din Țara Maramureșului, în seria Folclor din Transilvania, vol. IX, Editura Minerva, București, 1990. Lector Ioan Șerb. I. Poezia obiceiurilor tradiționale; II. Poezia epică; III. Poezia lirică. (1118 texte provenite exclusiv din localitatea Borșa).
 • (28.) Bilțiu, Pamfil, Poezii și povești populare din Țara Lăpușului, în seria Folclor din Transilvania, vol. X, Editura Minerva, București, 1990, 540 p. A. Poezia populară - I. Poezia obiceiurilor tradiționale (Colinde, Mulțămituri, Plugușorul, Jocul caprei, Cântece de șezătoare); II. Poezia evenimentelor cruciale ale vieții (Cântece de leagăn, Orații de nuntă, Bocete); III. Poezia epică (Balade, Descântece); IV. Poezia lirică; B. Proza populară (Basme, povești, snoave); (795 de texte).
 • (29.) Bilțiu, Pamfil, Făt-Frumos cel înțelept. O sută de basme, povești, legende, snoave și povestiri din județul Maramureș, Editura Gutinul, Baia Mare, 1994. A. Basme și povești (I. Basme fantastice; II. Basme moralizatoare; III. Basme nuvelistice; IV. Basme despre dracul cel prost); B. Legende (I. Legende etiologice; II. Legende mitologice; III. Legende istorice); C. Snoave; D. Povestiri. (100 de texte).
 • (30.) Bilțiu, Pamfil, Pop, Gheorghe Gh., Sculați, sculați, boieri mari! Colinde din județul Maramureș. Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1996, 436 p. Colinde despre colindat, Cosmogonice, Despre ocupații tradiționale, Colinde de pețit, Familiale, Colinde de amărăciune, supărare și necaz, Edificatoare și moralizatoare, Religioase și apocrife, Colinde-baladă, Colinde de cătănie și război, Colinde-cântec, Mulțămituri la colac; (586 de texte + partituri muzicale).
 • (31.) Bilțiu, Pamfil, Bilțiu, Maria, Izvorul fermecat. Basme, povești, legende, povestiri și mito-credințe din județul Maramureș, Editura Gutinul, Baia Mare, 1999, 470 p. I. Legende etiologice (Legende cosmogonice, Stelele, Apele, Fenomene meteorologice, Lunile anului, Zilele săptămânii, Legendele faunei); II. Legende mitologice (Popoare fantastice, Piticii, Ursitoarele, Spiritele apelor, Spiritele nopții, Zânele, Spiritele pădurii, Spiritele vântului, Spiritele minelor, Strigoii, Vârcolacii); III. Legende religioase; IV. Legende istorice (Pintea Viteazul); (533 de texte).
 • (32.) Memoria Ethnologica, revistă de patrimoniu ethnologic și memorie culturală, editată de Centrul Creației Populare Maramureș, Baia Mare, nr. 1 (decembrie 2001) - nr. 16-17 (iulie-decembrie 2005), în total 1711 pagini; (coordonator Ștefan Mariș). Colecții particulare: Dumitru Iuga, Paraschiva Roman, Victoria David, Lucia Covaciu, Ion Ardelean Pruncu, Vasile Trif, Georgeta Maria Iuga, Andrei Grobei, Ion Chiș Șter, Pamfil Bilțiu, Maria Elena Timiș, Parasca Făt, Maria Vlad, Ștefan Bârlea, Augustin Micu, Ion Vancea, Alexa Gavrilă Bâle, Petrică Scăunașu, Titus Bilțiu-Dăncuș.
 • (33.) Faiciuc-Dobozi, Elisabeta, Dragomirești - Cântarea morților, Culegere de folclor funebru, Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2001, 525 p. Introducere. Texte (bocete; versuri - la bătrâni, la bătrâne, la bărbați tineri, la feciori, la fete, la copii, la fetițe, la sinucigași). Anexe (transcriere muzicală, iconografe, glosare); 142 de texte din localitatea Dragomirești.
 • (34.) Bilțiu, Pamfil, Basme, povești, legende, povestiri, snoave și poezii populare din zona Codrului, Editura Dacia, 2002, 428 p.; colecția Etnos. Poezia obiceiurilor tradiționale, Poezia evenimentelor cruciale ale vieții omului, Poezia epică, Proza populară (1000 de texte).
 • (35.) Olos, Ana, Folclor din Maramureș (Folklore from Maramuresh), Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Maramureș, Editura Ethnologica, Baia Mare, 2004, 180 p.; Cuvânt înainte de Sanda Golopenția. Ediție bilingvă (traducere în limba română de Ana Olos); (69 de texte); Antologie.
 • (36.) Cuceu, Ion, Corniță, Constantin, Corpusul folclorului maramureșean, vol. I, prefață de Ion Cuceu, postfață de Constantin Corniță. Sub egida Academiei Române - Filiala Cluj-Napoca. Institutul Arhiva de Folclor, Editura Umbria, Baia Mare, 2004, 421 p. Culegerea Vasile Bologa - Vad; Culegerea Mihai Gogotă - Hărnicești-Giulești; Culegerea Vasile Grigor - Vad; Culegerea Petre Lenghel Izanu - Bârsana; Culegerea Mihai V. Marina - Rona de Sus; Culegerea Vasile Tămășan - Săpânța; Culegerea Ion M. Vlad – Breb.
 • (37.) Golopenția, Sanda, Learn to sing, my mother said. Song of the women of Breb. Translated by Sanda Golopenția and Peg Hausman. Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Maramureș, Editura Ethnologica, Baia Mare, 2004, 260 p.; Seria Cultura tradițională; (46 de texte din Breb). Ediție bilingvă.
 • (38.) Bilțiu, Pamfil, Bilțiu, Maria, Folclor din Țara Maramureșului, vol. I, Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Maramureș, Editura Ethnologica, Baia Mare, 2005, 502 p. I. Poezia obiceiurilor tradiționale (colinde, jocuri cu măști, poezia secerișului și a șezătorii); II. Poezia evenimentelor cruciale ale vieții omului (nașterea, nunta, înmormântarea); III. Epica populară (balade, descântece); (728 de texte).
 • (39.) Roșca, Nuțu, Lirica populară din Maramureș, Editura Ethnologica, Baia Mare, 2005, 256 p. Prefață de Delia Suiogan, Postfață de Ștefan Mariș. I. De dragoste; II. De dor; III. De cătănie; IV. De război; V. De jale; VII. Despre păstorit; (200 texte din localitatea Bârsana).
 • (40.) Bilțiu-Dăncuș, Titus, Basme și povești, Editura Ethnologica, Baia Mare, 2005, 324 p.; cuvânt înainte de Gheorghe Pop; studiu introductiv de Pamfil Bilțiu. I. Basme și povești; II. Legende (mitologice și istorice); III. Snoave. Glosar; (113 texte).