Crezul romano-catolic

Crezul sau Simbolul Credinței
Versiunea romano-catolică


Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, creatorul Cerului și al pământului, al tuturor vazutelor și nevăzutelor.
Cred într-unul Domn Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu. Lumină din Lumină. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut dar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer. S-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om.
S-a răstignit pentru noi, sub Ponțiu Pilat, a pătimit, și s-a îngropat.
A înviat a treia zi după scripturi și s-a suit la cer. Sade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit.
Cred in Duhul Sfânt, Domnul și de viață dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamarit si a grăit prin proroci.
Cred intr-una Sfântă, catolică și apostolică Biserică.
Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.
Aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin.