Cuvântul lui Dumnezeu

Cuvântul lui Dumnezeu

de
Selezniov
tradus în română de
Alexei Mateevici


Când patima te necăjește,
Ori te doboară-o răutate,
Atuncea, în singurătate,
Spre rugăciune te grăbește.
Ia și citește Sfânta Carte,
Cuvintele de mântuire,
Și tânguirea ce te arde
Ți se va pierde-n liniștire.
Dumnezeiasca-nvățătură
În cartea aceasta-i oglindită:
A fost a Domnului Scriptură,
De Duhul Sfânt însuflețită.
Când prin furtunile vieții
Către sfârșit vei scăpăta,
În anii grei ai bătrâneții
Tu orice carte-i lepăda,
Atunci numai aici găsi-vei
Ce nicăierea n-ai găsit.
Cu Dumnezeu atunci vorbi-vei
Și-n cer vei trece nesimțit.
Mai 1912