D-lui profesor Mihail Dragomirescu.

D-lui profesor Mihail Dragomirescu.
de Nicolae Iorga
Din Noul Sămănător

1.
Mă mustri aspru că nu pot
Să fiu original. Mai bine
Decât a confunda, ca tine,
Original cu — idiot.

2.
La Sorbona, un confrate,
După ce te-a fost cetit,
Entusiast ți—a prețuit
„Neagra imbecilitate".

3.
Tu, în loc să te înfurii
Că dln scris nimic, nu vezi,
Din prostia ta creezi
Ștlința literaturii.

4.
Socotești că ai renume
Findcă toți vorbesc de tine,
Dar așa ți se cuvine:
După prost se ține-o lume.

N. Iorga.