Decretul nr. 83 din 01.12.2009 privind constituirea Comisiei pentru reforma constituțională

PREȘEDINȚIA
DECRET Nr. 83
din 01.12.2009
privind constituirea Comisiei pentru reforma constituțională

Publicat : 04.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 174-176 art Nr : 548 Data intrarii in vigoare : 01.12.2009

Prin modificarea operată în anul 2000 în Constituția Republicii Moldova a fost legalizat un mecanism care poate genera și conserva conflicte, instabilitate politică și economică în țară, Parlamentul ales în mod legal de către popor fiind în repetate rînduri supus riscului de a fi dizolvat.

Pornind de la necesitatea depășirii crizei constituționale, consolidării statalității Republicii Moldova, sporirii eficienței guvernării societății și funcționării instituțiilor publice, precum și a asigurării manifestării voinței generale a poporului de către Legea Supremă a statului, și în temeiul art. 94 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova, Președintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

Art. 1. - Se constituie Comisia pentru reforma constituțională în următoarea componență:

Președinte

 • GHIMPU Mihai - Președinte al Parlamentului, Președinte interimar al Republicii Moldova

Secretar

 • CREANGĂ Ion - șef al Direcției juridice a Aparatului Parlamentului

Membri:

 • FILAT Vladimir - Prim-ministru
 • URECHEAN Serafim - prim-vicepreședinte al Parlamentului
 • STOIANOGLO Alexandru - vicepreședinte al Parlamentului
 • LUPU Marian - președinte al Fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat din Moldova
 • GODEA Mihai - președinte al Fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Moldova
 • HADÂRCĂ Ion - președinte al Fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal
 • UNTILĂ Veaceslav - președinte al Fracțiunii parlamentare a Partidului „Alianța Moldova Noastră”
 • PLEȘCA Ion - președinte al Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului
 • BĂIEȘU Aurel - vicepreședinte al Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului
 • NEMERENCO Valeriu - deputat în Parlament
 • TĂNASE Alexandru - ministru al justiției
 • SUSARENCO Gheorghe - viceministru al justiției
 • FORMUZAL Mihail - Guvernator (Bașkan) al Găgăuziei (Gagauz-Yeri)
 • ZUBCO Valeriu - Procuror General
 • OHOTNICOV Alexandru - șef interimar al Direcției generale a Aparatului Președintelui Republicii Moldova
 • PUȘCAȘ Victor - judecător la Curtea Constituțională
 • TIMOFTI Nicolae - membru al Consiliului Superior al Magistraturii
 • DOLEA Igor - membru al Consiliului Superior al Magistraturii
 • AMIHALACHIOAIE Gheorghe -președinte al Consiliului Baroului Avocaților din Republica Moldova
 • CHIRTOACĂ Dorin -primar general al municipiului Chișinău
 • ARSENI Alexandru -conferențiar universitar, doctor în drept
 • AVORNIC Gheorghe -profesor universitar, doctor habilitat în drept
 • CÂRNAȚ Teodor -conferențiar universitar, doctor habilitat în drept
 • COBĂNEANU Sergiu -profesor universitar, doctor în drept
 • CUȘMIR Marcel -conferențiar universitar, doctor habilitat în drept
 • GUCEAC Ion -profesor universitar, doctor habilitat în drept
 • NEGRU Boris -conferențiar universitar, doctor în drept
 • OSMOCHESCU Nicolae -profesor universitar, doctor în drept
 • POPA Victor -profesor universitar, doctor habilitat în drept
 • SMOCHINĂ Andrei -profesor universitar, doctor habilitat în drept
 • ȚURCANU Sergiu -conferențiar universitar, doctor în drept
 • BOSTAN Galina -director al Asociației Obștești „Centrul pentru Analiza și Prevenirea Corupției”
 • BOȚAN Igor -director executiv al Asociației Obștești „Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT”
 • GURIN Corneliu -expert juridic la Asociația Obștească „Agenția pentru Susținerea Învățămîntului Juridic și a Organelor de Drept „EX-LEGE”
 • MUNTEANU Igor -director executiv al Asociației Obștești „Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”
 • URÎTU Ștefan -președinte al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova
 • BUCEAȚCHI Nicolai -politolog.

Art. 2. -Comisia:

a) va identifica și va analiza lacunele sistemului constituțional;

b) va elabora propuneri privind reforma constituțională în Republica Moldova.

Art. 3. -Comisia își va desfășura activitatea în conformitate cu propriul regulament.

Art. 4. -Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.


PREȘEDINTELE INTERIMAR

AL REPUBLICII MOLDOVA Mihai GHIMPU

Nr. 83-V. Chișinău, 1 decembrie 2009.