Epigraf pentru o carte osândită

Epigraf pentru o carte osândită
de Charles Baudelaire
Traducere de Al. Philippide


Tu, cititor, tăcut, bucolic,
Naiv și sobru om de munci,
Această carte s-o arunci,
Cu tot desfrâu-i melancolic.

De nu știi slova și vorbirea
De la dibaciul mag, Satan,
Arunc-o! vei citi-o-n van
Sau îmi vei crede slută firea.

Dar dacă, vrednic scormonești
Cu ochiu-n râpi adânci, de freamăt
Citește și-ai să mă iubești

Tu, suflet, iscodind c-un geamăt
Un rai ce deopotrivă-l vrem,
Mă plânge!…Altfel te blestem!