Etnozoologie

Bibliografia generală a etnografiei și folclorului maramureșean de Dorin Ștef
II. Etnografie / Etnozoologie


II. Etnografie / EtnozoologieModificare

  • Apostolache Stoicescu, Zoe, Date etnozoologice din Maramureș, în Revista muzeelor, 21, nr. 1, 1984, p. 77-79; rezumat în limba franceză.