Frontierele românilor/Vol II, Addenda

Indicele publicațiilor și documentelor citate în text Frontierele românilor de Alexandru Gabriel Filotti

Addenda
Addenda 2Arbore genealogic al familiei FilottiModificare

ARBORELE GENEALOGIC AL FAMILIEI FILOTI ȘI RAMURA DIN (22) NECULAIE (LOC DE BAȘTINĂ PLOIEȘTI).

1 ION din FILOTI ---->2 ȘTEFAN FILOTI I . I I

3 STOIAN 4 Neculai 5 Stoica ___________________________I_____________________________________ I I I I I I I I I

6 ION 7 Mihalcea 8 Fătu 9 Ioniță 10 Stan 11 Mihai 12 Neagu 13 Constantin 14 Petru I I _________ I I I I 15Toma 16Anghel I__________________________________________ I I I I I 17 NESTOR 18Alexandru 19Oprea 20Constantin 22 NECULAIE (Ploiești) + 1869 Pro- I I

prietar BA- 21Alexandru I

TOGU (jud. I

Brăila) “Înde- 23Constantin 24Zamfir25Elena26Aristia27Victoria

plinitor de pre- n.1862

sident al Muni- + 1937

cipalitatii Brăila” Avocat

=Sofia fiica lui =…Panaitescu

Sava Dulgheru ___________ _________I_______________

n.1816 +1889 I I I I I

Mircea Fiu 28Thalia 29Ion 30Livia

+mic +mic n.1892 Avocat n.1896 +1997

= Polzer n.1900 +1974 =Alexandrescu

Decan =Elisabeta Cibuchi Ing.petrolist

Barou (descendentă din fam. f.c.

Galați Dristorian și Slătineanu)

__________I I_____________

I I I I

31Alexandra 32Elena 33Anca-Maria 34 Petre(Pufu)

=Bunea Dr.med.

Dr.med

Sava Dumitrescu

Eugenia Ion Prof. univ.farmacologie Iasi I ____________I______

I I I I

35 Tudor 36Alexandru 37 Ioana Compu.

ler(dir) antinescu R.div.

I I I

38Thomas 39 Teodor-Alexandru 40Natalia


RAMURA DIN BRĂILA DESVOLTATĂ DIN (17) NESTOR


_________________________________I_________________________________

I I I I

41Tudorița 42Anton 55Zamfir 56Dumitru

+1890. =Alex- n.3.III 1844 +1887 (Matache) andru Constan- Brăila.Subprefect n.1846 +1882 tinescu. Avocat =Eliza Bagdat =Margot

4 copii I

Zamfirescu

_____________________________I_________________ I

I I I I I I I

43Victor 44Anton 45Constantin 46Grigore 47Adela 48Eliza 57Zamfir

n.23.III 1876. (Bubi)n.5.II +1966

Deputat.Buzău 1879 Buzău

I

Secretar general +Paris în că- I

Min Ind. si Com. lătorie de nun- I

Sindic al Bursei tă.Urna adusă I

1=Margareta Oră- în țară de mi- I

șanu. n.1881 reasa =Alexan- I

+1938 (div. recăs. drina Filotti.

I . Cu Ion Emandi) Vară

primară ______________I

[2=… 2 fii] I f.c. I I

49 Antoaneta(1) 58Dimitrie-Anton 59Traian-Mircea

n.1903 +1966 Avocat Ing.chimist i 1= 14.IX 1921 R Dudescu arch =… =… I n.10.III 1894 Bucuresti.(div) I I I 2=Albano Verona (fiul picto- I I I rului Arthur Verona) div. I I I 3= Ing. Petre Carp(nepot de I I I fiu al lui P.P.Carp) div. I ______I_____ I

4=Dinu Alexandrescu.Avocat

I I I I

50Mihnea Dudescu n.1924 Dr.med 60Irina-Maria 61Liviu62Mircea63Ileana =Florica Rusanovschi

I__________

I I

51Răzvan 52Ruxandra

n.1953. Ing.

1=Cristina Domițian. (div)

2=Mariana

I ___________

I I

53Ștefan 54Lavinia


RAMURA DIN BRĂILA DESVOLTATĂ DIN (17) NESTOR .

_____________________________________I__________________________________

I I

64Constantin 74Iancu n.1849 +1911 c.Bellu n.18.XII.1852 Braila +1904 =Sofia n.1852 c.Bellu =Maria Hiropol

_____________I_________ _____________I_____________

I I I I I I I

65Alexandru 66Eugenia 67Maria 75Eliza 76Arthur 77Adela 78Romeo n.1878 emi- pictoriță actriță negustor 1= Paul Avocat grant Ame- 1= Mano- n.1883.X.9.Batogu cereale Chintes- =Titina rica. Reîn- lescu +1956 c.Bellu =… cu. Ing. Pasalaqua tors, a fost 2=Vasile =Ion Cantacuzino I 2= Gri- I administra- (Vasilica) n.1882 +1950 (des- I goriu. Col. I torul Tea- Atanasiu cendent din ȘERBAN I f.c. I trului Ma- general de VODĂ CANTACUZINO I I ria Filotti. Corp de ar- (recunoscut) I I f.c armată în I I I 1944 în Vest I I I I I ____I____ I I I I I I 68Manole 69Ion Cantacuzino 79Arthur 80Genia 81Dumitru(Mituș)

(Manolică) Dr.med., istoric Căp.arti- Avocat. Necăs.

Manolescu. al cinematografiei artilerie

Dr.Med. =Elena Warthiadi

=…franceză Cantacuzino.

I _______I___________

2 fiice I I

70Gheorghe 71Șerban-Constantin

n.1937. Arheolog n.1941. Actor

1=Călina Brătășanu (div) =Simona Romașcanu

2=M.I.Popescu (div) ________I__________

3=Cristina Colfescu I I

f.c. 72Șerban-Matei 73Alexandru-Ioan

n.1967. Ing. n.1969. Jurist

=…franceză


RAMURA DIN BRAILA DESVOLTATA DIN (17) NESTOR

____________________________________I___________________________________ I 82 ANASTASE (Mase)

n1854 Batogu +1936 Buzău c.Dumbrava din Buzău. Proprietar BATOGU jud. Brăila.

=Alexandrina Iarca (Lunica) n.1865 +195… București c. Sf Vineri _________________________________I_________________________________

I I I I I 83Sofia(Fifica)84Constantin (Puiu)85Mihai (Micu)86Irina (Nina)87Alexandrina (Didina)

Proprietărea- Proprietar Mislea- Proprietar BA- +1966 c.Sf. n. 1896 +1986 c Sf.

să Trandafiru nu jud. Ialomița. TOGU jud.Bră- Vineri.1= 1=Gh.Porfireanu Col

+1967 Buc. c. 15 VIII 1888 +16 ila.n.30 I 1889 Anastase div. 2= Anton Filoti

Sf. Vineri XI 1961. c.Bellu Buzău +15 VII Baroncea (Bubi,văr primar)de-

=Mihai Tănă- Buc. 1=Valeria Brăila c.Sf Con- 2=Ion Mano putat liberal. +Paris.

sescu.Profesor Iarca (vară pri- stantin Brăila. lescu-Strun- 3= Ion Georgescu-

de matematică mară) div 1915. =Maria Popes- ga.Min.Ind. Ceptura. Deputat li-

Brăila. 2=1916 Lucia cu-Ciocănel(a- și Com. li- beral div.4= Const-

I Drăghici n.27 I lias Mara Mi- beral.Pro- tin Popovici div. 5

I 1883 Iasi + II hăileanu) Pro- prietar Bai- =…profesor de is-

I 1960 Bellu Buc. pietăreasă Gim- le Strunga și torie 6=Gh. Porfi-

I Din prima căsă- bășani jud.Ialo- fabrica de za- reanu. A doua oara

I torie Dinu Ghi- mița.n.16 VI 1904 hăr Roman 7= Gh. Niculescu

I ca. Inginer. +17 I 1987Tor div I Avocat .

I_______ I (2) _______I I (1) ______I (1)___

I I I I I I I I I 88Dumitru89Mihai90Constan91Mihail92Alexandru93Anastasie94Barbu95Puiu96Const- (Titi)avo- (Mișu- tin(Pufi) (Mimi) Gabriel(Ga- (Ninel)avo Comer- Avia- antin

cat. Deco- lică) avocat ofițer bi)Ing.Agro cat +1986 ciant. tor + de

rat “Mihai avocat aviator Ing.petro n.15 III Timișoara +1976 +1978 tânăr

Viteazul”. n.1912 n.28 X n.7 X 1922 1924 1=Sanda =… =… în răz

Pref.Buzău =Ema 1919 +IV =Irina =Eliza Ma- Nicolau div. I I boi

1= Lucia Racovi- 1990 = Timu nolescu n. 2=… ger- I I

Vasilescu ță I Andreea Chi- 18 I 1928 mană I I

Franta 2= I Constanti- mistă Farma- I I I Bârsănescu I nescu Dr. I cistă I I I

Dr. med I stoma.f.c I I I I I

____I____ I I ____I____ I_____ I I

I (1) I(2) I I I I I I I I

97Dumitru 98Fiu 99Mihaela100Oana101Gabriel 102Mi- 103Rux- 105Louis106Lucia

Funcționară Ingineră Electronist haela andra 104Bogdan

=Jozsef 1=V Zamfir 1=Ioana 1=Axel Arh. Arh.

Budahazi 2=R Nicolau Nicolau Green =… =…

_______I _____I___ I I__________________

I I I I I I I

I 107Andreea108Petre109Smaranda110Mihnea111Ion112Nicole113Christof114Andreas

RAMURA DIN BRĂILA DESVOLTATĂ DIN (17) NESTOR ________________________________________________________________________ I I

115Maria 129Nestor = 4 XII 1880 Gheorghe Lupașcu Colonel de Primar al Brăilei. Președinte

Pompieri n.13 IV 1943 Bacău +1936 București al Bursei din Brăila +1936

I =Sofia Perșunaru

_________ I_________________ ____________I__________

I I I I I I I

116Emanuel 117Sofia 118Neron 130Fiu131Nestor132Ignat133Gilberta

Colonel 1=Gh.Pohrib Colonel I

=Florence Col. de pomp. 1=Dacia Iteanu I

Coandă 2=I.Iacobovi- 2=Ana Filitti I Harpistă ci Dr. med.div I I I I __I______________ I I I (1) I (1) I (1) I 119Maria 120 Gheorghe 121Ileana 122 Ruxandra 134Fiica

1= Gheorghe Pohrib Arh. n.6 V1921 Buc. (Sanda) n.16

Pohrib Arh. =Maria Lupașcu =Mircea Rafiroiu III 1923 Buc

(văr primar) (vară primara) I =22 IV 1944 Ion

2=Virgil Pe- I I Ciogolea Ing.

trescu Dr.med I I n.1916

I I ____I________ I I I I I I

123Alexandru 124Vlad 125Emil 126Ioana 127Maria n.1945

Geolog Pohrib Arh. n.26 X 1945 n.31.I.1958 Farmacistă

=Florina =Maria Ciogo- Economist Economistă =Vlad Pohrib Arh

Angheliu lea.Farmacista =Ana Ionescu necăs.

_____I_____ I I

128Alexandru 129Anca


RAMURA DIN BRAILA DESVOLTATA DIN (17) NESTOR. _______________________________________________________________ I I I

135Nicolaie 144Victoria 146Traian

n.1860 Batogu +1897 Buc.c.Bellu n.1861 Batogu n.1865 Batogu +1909

Proprietar farmacie Brăila. =7 VI 1881 Brăila Buc.c.Bellu militar

=Aurelia Felix n.1869 +1950 c.Bellu Christache Hagi Lt.Colonel.Adjutant

Catolic (fiica doctorului Iacob Felix) Volcoff (Vâlov) div. al Regelui Ferdinand

_______I__________ I _____I____

I I I I I

136Mircea 137Eugen 145Maria 147Sofia 148Mihai n.1892 +XI1971 n.28VI 1896 Buc. +1 VII 1975 Buc. f.c. Căpitan de

c.Bellu. Ing Agro. c.Bellu. Ministru plenipotentiar(An- cavalerie.

Proprietar fabrica kara Sofia, Budapesta,Atena) Comendu-

de pâine “Coroana” =10 XI 1929 Elisabeta (Flori) Tașcă irea pieții

de pe C.Moșilor Buc. n.15XI 1906 Paris +199… București București

=Edmee Boerescu (fiica profesorului George Tașcă) =Valeria

f.c. I

Stavăr.f.c . ____I________________________________________ I I I I

138Andrei 139Domnica 140 Ion 141Alexandra

n.27X 1930 Buc. n.28VIII 1932 Buc. n.26VI 1941 C-lung n.18XII 1947 Arh.

Ing.hidrotehni- Șefă de Cabinet la Musc. Matematician Cetățeancă Germană

cian. Locuiește Min.Agriculturii. Cetățean American trăiește la Praga.

în Arlington Va. Traducătoare. dar trăiește la Paris 1=1971 Voicu Flo-

Lucreaza in: In- Trăiește la 1=Domnica Bottea div. rea. Arhitect. Div.

dia, Bangladesh, Washington 2= Francoise Sciaki .2=1984 Gelu Ion-

Senegal, Chad si = Dumitru Ghimuș I escu, istoric și critic

Kirghizia f.c. I

literar

=Ligia Vasiliu I (2) . I (2)

istoric de artă 142Maria 143 Domnica Ion-

f.c. n. 16 II 1980 Paris escu n. 7 IX1982

București

NOTA AUTORULUI: Am preluat aceasta biografie din lucrarea d-lui Mihai Sorin Rădulescu: Genealogia Românească. Istoric și bibliografie. Editura Istros a Muzeului Brăilii, 2000. Mi-am permis să fac unele adăogiri, de altfel minore, pe care le cunoșteam, am dat o formă computerizată – care a permis paginarea – și în fine am introdus o numerotare a descendenților – ceea ce permite o mai usoară regăsire, în genealogiile cu persoane numeroase și care se întind pe perioade mai lungi. Îmi exprim pe această cale gratitudinea pe care o am față de domnul Mihai Sorin Rădulescu, căruia noi cei din familia Filoti, îi suntem îndatorați pentru că dintr-o “Spiță sumară”, a creat o genealogie autentică, științifică, rezultatul activității unui cercetător competent și obiectiv.
▲ Începutul paginii.


  Această lucrare a fost eliberată în domeniul public de către deținătorul drepturilor de autor.