Istoriografie

Bibliografia generală a etnografiei și folclorului maramureșean de Dorin Ștef
I. Generalități / Istoriografie
Studii de istoria folcloristicii maramureșene


I. Generalități / IstoriografieModificare

 • Achim, Valeriu, Personalitatea lui Gheorghe Dăncuș, în Studii și articole, vol. 2, Baia Mare, 1973, p. 208-210.
 • Agârbiceanu, Ion, Dr. Alexandru Ciplea, în Tribuna, 1, nr. 14, 1938, p. 10.
 • Alexici, Gheorghe, Material de limbă din Codicele de la Petrova, în Revista pentru istorie, arheologie și filologie, vol. XIII, partea I-III, 1912, București, p. 278-293.
 • Anania, George, Simpozion de etnografie și folclor organizat la Baia Mare, în Revista muzeelor, 6, nr. 3, 1969, p. 277.
 • Asociația folcloriștilor. Statutul Asociației Folcloriștilor din Maramureș, Baia Mare, 1973, 12 p. (Fondul Bibliotecii Județene Petre Dulfu, Baia Mare).
 • Antal, Monica, Preotul Mircea Antal - preocupări etnografice și etnobotanice, în Pro Uniune, II, nr. 2(3), iulie 1999, p. 61-62.
 • Bârlea, Ion, Însemnări din bisericile Maramureșului, culese de…, și publicate cu cheltuiala Ministerului de Instrucție Publică, București, Atelierele grafice SOCEC & Comp, Societate anonimă, 1909; 252 p.; Notă (în prefață) de Nicolae Iorga; 798 de însemnări și documente; glosar.
 • Bârlea, Ion, Béla Bartók și legăturile lui cu Maramureșul, în Studii de muzicologie, nr. 6, p. 57-80, 1957.
 • Bârlea, Ovidiu, Academia Română și cultura populară, în REF, nr. 5-6, 1966, p. 411-441.
 • Bârlea, Ovidiu, Istoria folcloristicii românești, Editura Enciclopedică Română, București, 1974.
 • Bellu, Ștefan, Valea Cosăului - un Maramureș în miniatură șDespre cercetarea - eșantion organizată de Mihai Pop pe Valea Vaserului în anii 70ț, în Maramureș, august 1971, p. 14.
 • Berinde, Ion, Folclor și folclorist maramureșean, în Pentru Socialism, 18, nr. 4626, 7 decembrie 1968, p. 3.
 • Bilțiu, Pamfil, Alexandru Țiplea - un înaintaș de seamă al folcloristicii noastre moderne, în Acta Musei…, vol. I, Sighet, 2002, p. 415-421.
 • Bilțiu, Pamfil, Un prestigios folclorist maramureșean - Pompei Hossu-Longin, în Acta Musei…, vol. I, Sighet, 2002, p. 427-430.
 • Bilțiu, Pamfil, Un folclorist maramureșean în corespondență cu Nicolae Iorga (Pompei Hossu-Longin), în Pentru Socialism, 33, nr. 8320, 31 iulie 1982, p. 3
 • Bilțiu, Pamfil, Berinde, Ion, Ion Bilțiu-Dăncuș - o sută de ani de la naștere, în Graiul Maramureșului, 4, nr. 716-717, 6 martie 1992, p. 4.
 • Bilțiu, Pamfil, 150 de ani de la nașterea lui Tit Bud, în Graiul Maramureșului, 8, nr. 2052, 27 decembrie 1996, p. 1, 6.
 • Bilțiu, Pamfil, Folcloristul și profesorul Mihai Pop, în Astra maramureșeană, 3, nr. 1-2, 1998, p. 7.
 • Bilțiu, Pamfil, Ilie Pop - dascăl și animator spiritual. 150 de ani de la naștere, în Graiul Maramureșului, 10, nr. 2514, 18-19 iulie 1988, p. 3.
 • Bilțiu, Pamfil, Memoria peliculei (Elie Pop), în Helvetica, Baia Mare, 1, nr. 7, septembrie 1998, p. 29.
 • Bilțiu, Pamfil, Versuri populare într-un manuscris din secolul al XIX-lea, păstrat în arhiva prof. Gheorghe Dăncuș, în REF, nr. 1, ianuarie-iunie 1978, p. 99-104.
 • Bilțiu, Pamfil, Folclor și istorie (1950-1989), în Satul maramureșean, 1945-1989, Sighetu Marmației, 2005, p. 159-171.
 • Bologa, Vasile, Poezia populară din Codicele de Petrova, în Acta Musei…, vol. I, Sighet, 2002, p.403-404.
 • Bologa, Vasile, Codicele de la Petrova, în Calendarul Maramureșului, 1980, p. 116.
 • Bot, Nicolae, Tache Papahagi, în AMET, vol. IX (1977), p. 415-417 (necrolog).
 • Breazu, Ion, Versuri populare în manuscrise ardelene vechi, în Anuarul Arhivei de Folclor, V (1939), p. 79-110.
 • Brezovski, Ana Maria, Marinescu, Otilia, Ursu, Traian, Pintea Viteazul, Bibliografie (Scrieri despre Pintea Viteazul, Folclor despre Pintea Viteazul, Creații literare închinate lui Pintea Viteazul, Reprezentări în artă plastică, muzică, film) în Memoria Ethnologica , nr. 6-7, 2003, p. 768-773.
 • Buletin științific, Seria A, Fascicula Filologie, vol. 9. șNumăr dedicat conf. univ. dr. Ion Chiș-Șter la împlinirea vârstei de 60 de aniț, Baia Mare, 1997.
 • Căpâlnean, Vasile, Etimologicum magnum romaniae a lui Hasdeu și Maramureșul (despre un chestionar datat „Bușag, 1885” descoperit la Arhivele Statului), în Maramureș, mai 1970, p. 17.
 • Căpâlnean, Vasile, Gruia și (ta)ta Novac, în Studii și articole, vol. 3, Baia Mare, 1981, p. 188-194 (variantă a baladei Gruia lui Novac, datată 1884, dintr-un caiet de poezii populare păstrat la Arhivele Statului Baia Mare; colecție în manuscris; varianta numără 508 versuri).
 • Chiș-Șter, Ion, „Astra” și cultura populară, în Studii și articole, vol. 4, Baia Mare, 1988, p. 155-156.
 • Chiș-Șter, Ion, Arhiva de folclor a județului și colecțiile particulare, în Maramureș, decembrie 1976, p. 14.
 • Chiș Șter, Ion, Elemente folclorice în literatura secolului al XVIII-lea (mențiuni documentare privitoare la unele obiceiuri de iarnă), în Buletin științific, seria A, Baia Mare, vol. 4, 1972, p. 193-205.
 • Chiș Șter, Ion, Cercetarea folclorică studențească, în Maramureș, decembrie 1979, p. 15.
 • Coman, Mihai, Linia unei tradiții (Mihai Pop), în Luceafărul, 30, nr. 47, 21 noiembrie 1987, p. 7.
 • Cosmuța, Augustin, Profesorul Dumitru Pop și vârstele folcloristicii, în Graiul Maramureșului, 8, nr. 1855, 22 martie 1996, p. 1, 6.
 • Cosmuța, Augustin, Profesorul Dumitru Pop sărbătorit la Universitatea de Nord Baia Mare, în Graiul Maramureșului, 9, nr. 2116, 29-30 martie 1997, p. 4.
 • Cosmuța, Augustin, Școala folcloristică Mihai Pop, în Graiul Maramureșului, 10, nr. 2350, 6 ianuarie 1998, p. 5.
 • Cuceu, Ion, Marile arhive de folclor, în Maramureș, aprilie 1977, p. 12.
 • Datcu, Iordan, Două colecții necunoscute de poezii populare din Maramureș, în Memoria Ethnologica, nr. 14-15, 2005, p. 1461-1462.
 • Datcu, Iordan, Scrisori primite de la Ion Bârlea, în Memoria Ethnologica, nr. 14-15, 2005, p. 1446-1449 (din 1967/1968).
 • Datcu, Iordan, O scrisoare despre Ion Bârlea, în Memoria Ethnologica, nr. 14-15, 2005, p. 1449-1450 (semnată de Gheorghe Vornicu).
 • Datcu, Iordan, Folcloristul Ion Bârlea, în revista Orizont, Timișoara, nr. 10, 1967, p. 69-73.
 • Datcu, Iordan, Folcloristul Ion Bârlea la 85 de ani, în REF, tomul 13, nr. 2, București, 1968, p. 181-184.
 • Datcu, Iordan, Cărturarul Ion Bârlea, în Maramureș, august 1969, p. 22, 26.
 • Datcu, Iordan. Ion Bârlea (1883-1969), în REF, 14, nr. 5, septembrie-octombrie 1969, p. 425-427.
 • Datcu, Iordan, Dicționarul etnologilor români, Editura Saeculum I.O., București, vol. I - 1998; vol. II - 1998; vol. III - 2001.
 • Datcu, Iordan, Petru Bilțiu-Dăncuș - folclorist, în Maramureș, decembrie 1970, p. 18.
 • Datcu, Iordan, Stoescu S.C., Dicționarul folcloriștilor. Folclor literar românesc, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1979.
 • Dăncuș, Mihai, Vestigii de cultură și civilizație populară românească, consemnate într-un manuscris maramureșean inedit din secolul al XVIII-lea, în volumul Imagini și permanențe în etnologia românească, Academia Română - Institutul de Etnografie și Folclor, Academia Republicii Moldova - Institutul de Ethnografie și Folclor Chișinău, Editura Știința, 1992, p. 152-158-165.
 • Dăncuș, Mihai, Atestări privind viața socială maramureșeană cu accente privind nașterea în tradiția populară, în Memoria Etnologica, nr. 1, Baia Mare, 2001, p. 46-52 (despre un manuscris inedit).
 • Dăncuș, Mihai, Documente epigrafice în arhitectura țărănească din Maramureș, în ziarul Pentru Socialism, 17 mai 1980, Baia Mare.
 • Dăncuș, Mihai, Colecții și colecționari maramureșeni, în Maramureș, decembrie 1981, p. 6.
 • Dăncuș, Mihai, 95 de ani de la nașterea lui Francisc Nistor, director întemeietor al Muzeului Maramureșului, în Acta Musei..., vol. II, Sighetu Marmației, 2004, p. 209-216.
 • Dăncuș, Mihai, Elemente de etnoiatrie într-un manuscris miscelaneu din secolul al XVIII-lea descoperit în Maramureș, în Maramureș - vatră de istorie milenară, Editura Dragoș Vodă, Cluj, 1997, p. 341-354, vol. III.
 • Dăncuș, Mihai, Katz, Nandor, Datini maramureșene consemnate într-o lucrare tipărită în secolul al XIX-lea, în Comunicări științifice pe teme folclorice, Baia Mare, 1973, p. 119-24.
 • Decei, A, Dr. Alexandru Ciplea (1885-1938), în Anuarul Institutului de Istorie Națională, 7, 1936-1938, p. 872-873.
 • Drăgoescu, Ion, Etnomuzeologul Boris Zderciuc, în Acta Musei..., vol. II, Sighetu Marmațaiei, 2004, p. 239-246.
 • Filip, Tănase, Ziarul băimărean Gutinul și chestionarele lui B.P. Hasdeu în Maramureș și Sălaj, în Buletin Științific, seria A, Filologia, Baia Mare, vol. 9, 1994, p. 117-120.
 • Filip, Tănase, Folclor din zona Chioarului în ziarul Gutinul (1889-1890), în Maramureș, decembrie 1975, p. 13.
 • Filip, Tănase, Unele aspecte ale răspândirii chestionarelor lui B.P. Hasdeu pe teritoriul Maramureșului, în Studii și articole, vol. V, Baia Mare, 1989, p. 39-48; în Marmația, III, Baia Mare, 1977, p. 198-208.
 • Filip, Tănase, Chestionarele folclorice ale lui I. Pop Reteganul și P. Dulfu pentru culegerea folclorului maramureșean, în Studii și articole, Baia Mare, vol. 3, 1981, p. 177-183.
 • Iorga, Nicolae, Oameni care au fost, vol. 4, 1939, p. 285 șAl. Țipleaț.
 • Irimia, Cornel, Maramureșul: Țară și țări (Simpozionul de etnografie și folclor al regiunii Maramureș, Baia Mare, 1967), în Contemporanul, nr. 7 (1062), 17 februarie 1967, p. 6.
 • Isac, Gheorghe, Gheorghe Dăncuș, în Tribuna, 11, nr. 46, 16 noiembrie 1967, p. 2.
 • Istrate, Gavril, Un folclorist maramureșean: Alexandru Țiplea, în Cronica, nr. 27, 1985, p. 5.
 • Lenghel Izanu, Petre, Béla Bartók și folclorul maramureșean, în Maramureș, aprilie 1978, p. 24.
 • Manciulea, Ștefan, Un preot din Maramureșul de odinioară, în Transilvania, 72, nr. 2, aprilie 1941, p. 133-141 (Petru Bilțiu-Dăncuș).
 • Marian, Felix, Elie Pop, om de cultură și dascăl al școlii românești din Chioar, în Helvetica, I, nr. 5, iulie 1998, p. 12-13.
 • Marinescu, Otilia, Brezovszki, Ana Maria, Mihai Pop. Contribuții bibliografice, în Astra maramureșeană, 3, nr. 1-2, 1998, p. 6-7.
 • Micle, Adelaida, Contribuții la istoria folcloristicii din zona Chioar, Baia Mare, 1980 - lucrare de diplomă dactilografiată.
 • Mihoc, Blaga, Datini și obiceiuri populare din comuna Rohia într-un document inedit, în Biharea, Oradea, vol. 5, 1978, p. 293-297.
 • Moanță, Ion, Mihai Pop pe unde... radio. Participarea folcloriștilor noștri la reuniuni științifice internaționale, în Acta Musei..., vol. II, Sighetu Marmației, 2004, p. 217-226.
 • Oșianu, Felicia, Folcloristul ieudean Petru Bilțiu-Dăncuș - 120 de ani de la naștere, în Pentru Socialism, 34, nr. 8604, 1 iulie 1983, p. 3.
 • Peter, Gheorghe, Domnul Timiș șNicoară Timișț, în Graiul Maramureșului, 8, nr. 2045, 14-15 decembrie 1996, p. 4.
 • Petrovai, Ion, Texte românești din Codicele de la Petrova, în Acta Musei…, vol. I, Sighet, 2002, p. 405-408.
 • Petrovai, Ion, Gheorghe Dăncuș (1906-1961), în Acta Musei..., vol. I, Sighet, 2002, p. 441-444
 • Pop, Dumitru, Folcloristica Maramureșului, Editura Minerva, București, 1970.
 • Pop, Dumitru, Profesorul Mihai Pop nonagenar, în Tribuna, 9, nr. 20-21, 15-28 mai 1997, p. 5.
 • Pop, Dumitru, Început de activitate folclorică în nordul Transilvaniei: ziarul Gutinul de la Baia Mare, în Revista de Folclor, III, nr. 3, București, 1958, p. 101-114.
 • Pop, Dumitru, Cărturarul patriot Alexandru Țiplea. Mărturii, în Pentru Socialism, 36, nr. 9281, 17 septembrie 1985, p. 3; nr. 9287, 14 septembrie 1985, p. 3.
 • Pop, Dumitru, Emil Bran - culegător de folclor, în Studii și articole, Baia Mare, vol. I, 1970, p.69-92.
 • Pop, Dumitru, Profesorul Emil Petrovici, cercetător al folclorului românesc, în Buletin Științific, seria A, Filologia, Baia Mare, vol. 11, 1997, p. 67-78.
 • Pop, Dumitru, Locul folcloristicii în cultura maramureșeană, în Maramureș, august 1969, p. 8, 26.
 • Pop, Dumitru, Mișcarea folclorului maramureșean și legătura ei cu țara, în Maramureș, decembrie 1969, p. 6.
 • Pop, Gheorghe, Profesorul Mihai Pop și cercetarea științifică a folclorului, în Astra maramureșeană, 3, nr. 1-2, 1998, p. 2, 8.
 • Pop, Gheorghe, Investigații în zona Chioar, în Maramureș, decembrie 1976, p. 15.
 • Pop, Rucsandra, Profesorul Pop vs. Moșul, în revista Cybela, nr. 1, august 2005, p. 3-6.
 • Preda, Tea, Folcloriști francezi în Maramureș, în Secolul 20, nr. 9, 1970, p. 175-181.
 • Revista „Cerc” (Cercetări Etnologice Românești Contemporane), editată de Catedra de Etnologie și Folclor - Facultatea de Litere, Universitatea București, nr. 1, 2005, dedicat profesorului Mihai Pop. (Gheorghe Deaconu, Surse și etape în formarea și devenirea prof. Mihai Pop. Preliminarii, p. 62-68; Dumitru Iuga, Anamaria Iuga, Școala Mihai Pop și cercetările etnologice maramureșene contemporane, p. 69-83.)
 • Rovan, Maria, Zilele folclorului maramureșean, în Albina, nr. 2, 14 ianuarie 1971, p. 2.
 • Școala Mihai Pop, Volum dedicat Profesorului Mihai Pop, la împlinirea vârstei de 90 de ani, Râmnicu-Vâlcea, 1997, Centrul Județean de Conservare a Tradițiilor și Creației Populare; ediție îngrijită de Gheorghe Deaconu și Ioan Ștefan Lazăr (N. Constantinescu, Lecțiile Profesorului (p. 11-18), Dumitru Pop, Profesorul Mihai Pop și rolul său în evoluția cercetării instituționalizate a folclorului românesc, p. 19-36; Al. Dobre, Prof. dr. doc. Mihai Pop - creatorul și îndrumătorul școlii folcloristicii românești contemporane, p. 37-42).
 • Thira, Viorel, N. I. Dumitrașcu, șef de gară în Ardeal și culegător de folclor în Maramureș, în Acta Musei…, vol. I, Sighet, 2002, p. 409-414.
 • Thira, Viorel, Tit Bud la 75 de ani de la moarte, în Memoria Ethnologica, nr. 2-3, 2002, p. 225-232 (viața, activitatea, fotografii, 3 balade, 4 doine, 14 chiuituri și o colindă, reproduse din volumul Poezii populare din Maramureș -1908).
 • Thira, Viorel, Un vicar de pe vremuri: Tit Bud, în Graiul Bisericii Noastre (Baia Mare), 2, nr. 7-8, 1992, p. 8, 6.
 • Timiș, Nicoară, Asociația folcloriștilor din județul nostru, în Maramureș, decembrie 1972, p. 20.
 • Zderciuc, Boris, Gheorghe Dăncuș - 1906-1967, în Revista muzeelor, 5, nr. 2, 1968, p. 190.
 • Zderciuc, Boris, Câtu-i Maramureșu... (Al II-lea simpozion de etnografie și folclor al regiunii Maramureș, Baia Mare, 1967), în Revista muzeelor, nr. 3, 1967, p. 293-294.