La serbările regelui Poloniei Ioan Sobieski, liberatorul Vienei

La serbările regelui Poloniei Ioan Sobieski, liberatorul Vienei
de Nicolae Iorga

Sobieski, sabie creștină
Întinsă către Răsărit,
La glasul tău a tresărit
O lume de durere plină.

Visai o mândră 'mpărăție
Și tu stăpîn în vârful ei,
Iar ei credeau c'atăta vrei:
Să 'ntindă laudă și ție.

Legate de destinul lor,
De tot trecutul plin de jale,
Ei n'au urmat oștile tale,
Pe regele învingător.

Văzând că planurile-ți cad
Și fapta n'a fost încheiată,
Rămâie—ți umbră împăcată
De n'ai ajuns la Țarigrad.

N. Iorga.