Lucrări cu caracter general

Bibliografia generală a etnografiei și folclorului maramureșean de Dorin Ștef
II. Etnografie / Artă populară / Lucrări cu caracter general


II. Etnografie / Artă populară / Lucrări cu caracter general Modificare

 • Albu, Florența, Maramureș, țară veche. Însemnări despre arta și arhitectura populară, oameni și locuri în Maramureș, în Arborele vieții, Editura Albatros, București, 1971, p. 55-91.
 • Albu, Florența, Nord - civilizația lemnului, în Viața românească, nr. 12, 1976, p. 30-33.
 • Bănățeanu, Tancred, Arta populară din nordul Transilvaniei, Casa Creației Populare a județului Maramureș; Fondul Plastic - Agenția de Publicitate Artis; Baia Mare, 1969, 295 p + LV planșe color cu imagini din Maramureș; cuvânt înainte de Constantin Daicoviciu. I. Introducere (cu privire la originea artei); II. Meșteșuguri artistice populare din nordul Transilvaniei; III. Creația artistică populară din nordul Transilvaniei (Așezări, arhitectură, porți. Țesături. Ceramică ș.a.); IV. Problemele procesului de creație în arta populară și a îndrumării acesteia; V. Posibilitățile de valorificare a creației artistice populare din nordul Transilvaniei în arta decorativă. Rezumate. (Cercetări în zonele etnografice din Maramureș, Oaș, Lăpuș, Chioar, Codru și parte din câmpia sătmăreană).
 • Bilțiu Dăncuș, Traian, Arta țărănească maramureșeană, în Graiul Maramureșului, nr. 65, 67, 80, 82, 83/ 1934.
 • Brad, Ion, Stan Ion Pătraș, meșterul din Maramureș, în Tribuna, nr. 20, 17 mai 1958, p. 10.
 • Brătescu, Geta, Un monument onto-genetic de artă rurală (Cimitirul din Săpânța), în Astra, nr. 3, 1972, p. 26-27.
 • Căprioară, Georgeta, Despre conservarea unor motive în arta decorativă (Săpânța - Maramureș), în Lucrări științifice, Cercurile studențești de folclor, Baia Mare, 1973, p. 126-135.
 • Focșa, Marcela, Milcana, P, și Pavel, A, Cercetări de artă populară în raionul Șomcuta Mare, regiunea Maramureș, în Revista muzeelor, 2, nr. 4, 1965, p. 306-311.
 • Gheza, Vida, Arta populară din Maramureș, în Tribuna, nr. 18, 1971, p. 11.
 • Marchiș, Ioan, Forme și structuri plastice arhaice din Maramureș și nordul Transilvaniei, în Memoria Ethnologica, nr. 4-5, 2002, p. 466-468.
 • Nistor, Francisc, Creații și creatori populari din zona etnografică Maramureș, Casa Regională a Creației Populare, Baia Mare, 1967, 134 p. Album de fotografii alb-negru, cu caracter etnografic. Arhitectură populară (prezentarea a zece creatori populari) și crestături în lemn. Textile (12 creatori), Lucrări în piele (7 creatori), Ceramica de Săcel (Tănase Cocean), Măștile.
 • Ștefănescu, I.D, Arta veche a Maramureșului, Editura Meridiane, București, 1968, 157 p. + 73 de ilustrații. Arheologia și istoria artei. I. Maramureș. Situația geografică, date istorice, tradiții. Arta populară din Maramureș (Locuințele, Bisericile, Sculptura în lemn, Scoarțele, Ceramica). II. Problema artei populare. III. Pictura religioasă în Maramureș (Icoanele, Decorurile murale, Descrierea picturilor, Iconografia, Tehnica, Stilul).
 • Vornicu, Gheorghe, Arta populară maramureșeană, în Graiul Maramureșului, nr. 225, 1938.