Lucrări cu caracter monografic

Bibliografia generală a etnografiei și folclorului maramureșean de Dorin Ștef
IV. Sinteze / Lucrări cu caracter monografic
etnografie și folclor


IV. Sinteze / Lucrări cu caracter monograficModificare

 • Bilțiu, Pamfil, Făt-Frumos cel înțelept, O sută de basme, povești, legende, snoave și povestiri din județul Maramureș, Editura Gutinul, Baia Mare, 1994.
 • Bilțiu, Pamfil, Sculați, sculați, boieri mari! Colinde din județul Maramureș, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1996.
 • Bilțiu, Pamfil, Fascinația magiei. Vrăji, farmece, desfaceri din județul Maramureș, Editura Enesis, Baia Mare, 2001, 385 p.
 • Bilțiu, Pamfil, Basme, povești, legende, povestiri, snoave și poezii populare din zona Codrului, Editura Dacia, 2002.
 • Bilțiu, Pamfil, Izvorul fermecat. Basme, povești, legende, povestiri și mito-credințe din județul Maramureș, Editura Gutinul, Baia Mare, 1999, 470 p.
 • Chiș Șter, Ion, Pop, Gheorghe, Graiul, etnografia și folclorul zonei Chioar, Centrul de Îndrumare a Creației Populare și a Mișcării Artistice de Masă, Baia Mare, 1983, 462 p.
 • Corniță, Constantin, Zona Maramureș. Matricea etnologică și paradigmele folclorului maramureșean, Editura Umbria, Baia Mare, 2001, 369 p. Lucrare de sinteză despre folclorul din Țara Maramureșului.
 • Cristea, George, Dăncuș, Mihai, Maramureș - un muzeu viu în centrul Europei, Editura Fundației Culturale Române, București, 2000, 237 p.; monografie cu caracter etnografic a Țării Maramureșului.
 • Dăncuș, Mihai, Zona etnografică Maramureș, Editura Sport-Turism, București, 1986; monografie cu caracter etnografic a Maramureșului istoric.
 • Dogaru, Ortansa, Ornamentele și croiul costumului popular din județul Maramureș, Centrul de Îndrumare a Creației Populare și a Mișcării Artistice de Masă Maramureș, Baia Mare, 1984, 200 p.; monografia portului popular.
 • Faiciuc-Dobozi, Elisabeta, Dragomirești, străveche vatră maramureșeană, Editura Dragoș Vodă, Cluj-Napoca, 1998, 414 p; monografie etno-folclorică a localității Dragomirești.
 • Nistor, Francisc, Poarta maramureșeană, Editura Sport-Turism, București, 1977, 143 p.; monografia porților maramureșene; catalog al tipurilor de porți.
 • Georgeoni, Alexandru I., Cercetări asupra păstoritului în Maramureș, Biblioteca Zootehnică (nr. 24), București, 1936, 118 p.; monografie zootehnică și etnografică despre păstorit.
 • Papahagi, Tache, Graiul și folklorul Maramureșului, Editura Academiei, București, 1925, LXXXIII + 240 p.
 • Pop, Dumitru, Folcloristica Maramureșului, Editura Minerva, București, 1970.
 • Popescu-Județ, Gheorghe, Jocuri populare din Oaș și Maramureș, Casa Regională a Creației Populare, Baia Mare, 1963, 341 p.; monografia jocurilor populare din Maramureș.
 • Prichiri, Constantin, Haiducul Pintea Viteazul în tradiția poporului nostru, Editura Muzicală, București, 1979, 175 p.
 • Stoica, Georgeta, Pop, Mihai, Zona etnografică Lăpuș, Editura Sport-Turism, București, 1984. Monografie cu caracter etnografic a Țării Lăpușului.
 • Șainelic, Maria, Șainelic, Sabin, Zona etnografică Chioar, Editura Sport-Turism, București, 1986. Monografie cu caracter etnografic a Țării Chioarului.
 • Ștef, Dorin, Miorița s-a născut în Maramureș, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2005, 338 p. Monografia cântecului mioritic din județul Maramureș.
 • Ștețco, Valerica, Poezii populare din Țara Maramureșului, seria Folclor din Transilvania, IX, Editura Minerva, București, 1990. Monografia folclorică a Borșei.