Luptă!
de Nicolae Iorga
Gând tânăr, 1890

„Acel ce 'n mijloc de vrăjmași
Nu știe calea să și-o taie,
Acel a căruia văpaie
O stinge vântul pătimaș.

Acela nu e legiuit
Stăpân în lumea 'nchipuirii:
Cu mirul sfânt al nemuririi
N'a fost din leagăn miruit.

Cu groapa care îl ascunde
Ființa i se nimicește,
Căci a fugit din locul unde
Se moare, dar se biruiește.”