Mama (Mateevici)

Mama
de Alexei Mateevici


Te-am zămislit eu cu iubire,
Cu drag în mine te-am purtat
Și de la Domnul fericire
Eu cu plânsoare ți-am rugat.

Sub inima tremurătoare
Păzit-am micul copilaș,
Și dragostea mea arzătoare
Ți-a fost de strajă și sălaș.

Șoptit-am rugăciuni smerite
Și cu plânsoare m-am rugat,
Să-ți fie zilele scutite
De nenoroc și de păcat.

Și-ai fost cu firea părintească,
Cu duhul părintesc senin,
Cu-nțelepciunea ta firească
Copil cuminte și blajin.

Și când în floarea tinereții
Venit-a vestea războirii,
Tu jertfa sfântă a vieții
Ți-ai dat-o cetelor oștirii.

Și-n bătălia cea aprinsă
Sărit-ai plin de vitejie
La moarte, ca la stea nestinsă,
Ai năzuit cu bucurie.

Acum la vatra ta străbună
Încet eu numele-ți șoptesc,
Din lacrimi ți-mpletesc cunună,
Dar moartea ți-o blagoslovesc.

Decembrie 1914