Marșul lui Iancu (Costache Negruzzi)

Marșul lui Iancu
Prelucrare după Costache Negruzzi

Astăzi cu bucurie
Românilor veniți!
Pe Iancu în câmpie
Cu toți să'l însoțiți.
Spălați armele voastre
Curând să alergăm
Din locurile noastre,
Pe barbari s’alungăm.
Marte, Zeule,
Marte, bravule,
Cu noi sâ fii,
Tu însoțește
Și ’nsuflețește
Pe ai tăi fii!

Optzeci de oi despoaie
Și prin frigări le pun;
De fluier, de cimpoaie
Pădurile răsun,
Românii se așează
Pe lâng’un mare foc
Și Iancul ospătează
Cu dânșii la un loc.
Iancule mare,
Bravule tare
Cu noi să fii,
Tu însoțește
Și ’nsuflețește
Pe ai tăi fii!

Sunt gata, stau cu toții
Să plece la izbânzi,
Să izgonească hoții,
Să capete dobânzi.
Iancu mergea ’nainte
P’un cal cu ager curs,
Și peste ’mbrăcăminte
Purta piele de urs.
Cine-a sta ’n cale
Geniului mare
Și brav Român
Fulger și trăsnet
Peste a lui creștet
Dela Român!

Iată voioși porniră
Românii cei voinici
Ca lanțuri se înșiră
Pe-a dealului potici,
Nevestele cu jale
Privindu-i lăcrămând
Ii auzea prin vale
Cum se duceau cântând.
Marte, zeule,
Marte, bravule,
Cu noi 8ă fii.
Tu însoțește
Și ’nsuflețește
Pe ai tăi fii.