Miorița s-a născut în Maramureș/Bibliografie

Lista refrenelor Miorița s-a născut în Maramureș de Dorin Ștef
Bibliografie


I. ISTORIE ȘI GLOBALIZARE Modificare

1.Studii, analize, sinteze

 • Bilțiu, Pamfil, Pop, Gheorghe, Sculați, sculați, boieri mari. Colinde din județul Maramureș, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1996.
 • Blaga, Lucian, Spațiul mioritic, București, 1936.
 • Brătulescu, Monica, Colinda românească, Editura Minerva, București, 1981.
 • Buhociu, Octavian, Folclorul de iarnă, ziorile și poezia păstorească, Editura Minerva, București, 1979.
 • Buzura, Augustin, Refugii, Editura Cartea Românească, București, 1984.
 • Caracostea, Dumitru, Poezia tradițională română. Balade populare și doine, ediție de D. * Șandru, prefață de O. Bîrlea, Editura pentru Literatură, București, 1969.
 • Călinescu, George, Istoria literaturii române de la origini și până în prezent (1941), Editura Minerva, București, 1988 (ed. a II-a).
 • Chițimia, I.C., Folcloriști și folcloristică românească, Editura Academiei, București, 1968.
 • Datcu, Iordan, Balade populare românești, Editura Albatros, București, 1977.
 • Datcu, Iordan, Stroescu, S.C., Dicționarul focloriștilor. Folclor literar românesc. Prefață de Ovidiu Bîrlea. Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1979.
 • Deac, Mircea, Brâncuși- surse arhetipale, Editura Junimea, Iași, 1982.
 • Densușianu, Ovidiu, Viața păstorească în poezia noastră populară, Editura pentru Literatură, București, 1966.
 • Diaconu, Ion, Ținutul Vrancei. Etnografie. Folcklor. Dialectologie, vol. III și IV, ediție de Paula Diaconu Bălan, Editura Minerva, București, 1989.
 • Dicționarul literaturii române de la origini până la 1900, realizat de Istitutul de lingvistică, istorie literară și folclor al Universității “Al. I. Cuza”, Iași, Editura Academiei, 1979.
 • Dicționar de literatură română. Scriitori, reviste, curente, colectiv coordonat de Dim. Păcurariu, Editura Univers, București, 1979.
 • Eliade, Mircea, De la Zalmoxis la Gengis- Han, Editura Humanitas, București, 1995.
 • Eliade, Mircea, Sacrul și profanul, Editura Humanitas, București, 1995.
 • Eliade, Mircea, Fragmentarium (1937), Editura Destin, Deva, 1990.
 • Eliade, Mircea, Culianu, Ioan P., Dicționar al religiilor, Editura Humanitas, București, 1993.
 • Eminescu, Mihai, Articole și traduceri, I, Editura Minerva, București, 1974.
 • Filipciuc, Ioan, Miorița străbate lumea, Editura Fundația cultural-științifică Biblioteca Miorița, Câmpulung Moldovenesc, 2001.
 • Fochi, Adrian, Miorița. Tipologie.Circulație.Geneză.Texte, Editura Academiei, București, 1964.
 • Fochi, Adrian, Miorița. Texte poetice alese, Editura Minerva, București, 1980.
 • Fochi, Adrian, Cântecul epic tradițional al românilor. Încercări de sinteză, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1985.
 • Gălușcă-Crîșmariu, Tatiana, Ene, Tudor, Miorița. La dacoromâni și aromâni. Texte folclorice, ediție de N. Saramandru, Editura Minerva, București, 1992.
 • Gorovei, Artur, Folclor și folcloristică (1930), Chișinău, 1990.
 • Ilin, Stancu, Poezia obiceiurilor de iarnă, Editura Minerva, București, 1985.
 • Istoria României în date, colectiv coordonat de Constantin C. Giurescu, Editura Enciclopedică Română, București, 1971.
 • Istoria României, volumul I, Editura Academiei, București, 1961.
 • Kernbach, Victor, Dicționar de mitologie generală, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1989.
 • Latiș, Vasile, Păstoritul în Munții Maramureșului, Baia Mare, 1993.
 • Nițu, George, Elemente mitologice în creația populară românească, Editura Albatros, București, 1988.
 • Papahagi, Tache, Graiul și folklorul Maramureșului, Editura Minerva, București, 1981.
 • Sadoveanu, Mihail, Mărturisiri, ESPLA, București, 1960.
 • Scarlat, Mircea, Poezie veche românească, Editura Minerva, București, 1985,
 • Stănescu, Nichita, Respirări, Editura Sport-Turism, București, 1985.
 • Steinhardt, Nicolae, Jurnalul fericirii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1992.
 • Theodorescu, Barbu, Păun, Octav, Folclor literar românesc, Ed. Didactică și Pedagogică, Buc., 1967.
 • Ursache, Petru, Etnoestetica, Institutul European, Iași, 1998, colecția Sinteze.
 • Verne, Jules, Castelul din Carpați, Editura Ion Creangă, București, 1980.
 • Vrabie, Gheorghe, Balada populară românească, Editura Academiei, București, 1966.
 • Vulcănescu, Romulus, Etnologia Juridică, Editura Academiei, București, 1970.
 • Vulcănescu, Romulus, Mitologia română, Editura Academiei, București, 1987.

2. Articole, recenzii, interviuri

 • Abacu, Ioan, Miorița în limba latină, în revista Miorița, nr. 1, Câmpulung Moldovenesc, martie 1991.
 • Amzulescu, Al., Noi observații despre Miorița colind, în Revista de Etnologie și Folclor, 24, nr. 1, București, 1979.
 • Amzulescu, Al., Pseudovariante ale Mioriței, în Memoriile Comisiei de Folclor, tom VI, București, 1989.
 • Apostol, Pavel, Studiu introductiv, Miorița (A. Fochi), Editura Academiei, București, 1964.
 • Bindea, Ioan, Variante ale Mioriței-colind în sud-vestul zonei folclorice a Năsăudului, în Simpozion Miorița – 1992, Câmpulung Moldovenesc, 1993.
 • Bîrlea, Ovidiu, Miorița colind, în Revista de Etnografie și Folclor, 12(1967), nr. 5.
 • Bîrlea, Ovidiu, Colindatul în Transilvania, în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei pe anii 1965-1967, Cluj, 1969.
 • Bîrlea, Ovidiu, Meșterul Manole, în Limbă și Literatură, București, 1973.
 • Breazu, Ioan, Note despre Miorița (1932), în Miorița, VI, nr. 2(12), Câmpulung Moldovenesc, 1996.
 • Ciopraga, Constantin, Mioriticul sau despre exorcitarea tragicului, în Simpozion Miorița – 1992.
 • Cîrstea, Gheorghe, Miorița sau patimile unui poet-păstor, în Simpozion Miorița – 1992.
 • Colin, Vladimir, Postfață la Castelul din Carpați (J. Verne), Editura Ion Creangă, București, 1980.
 • Coman, Mihai, Noi ipoteze despre Miorița, în revista Vatra, nr. 163, octombrie 1984.
 • Datcu, Iordan, Un clasic: Adrian Fochi, în revista Miorița, I, nr. 1, Câmpulung Moldovenesc, 1991.
 • Datcu, Iordan, Horia Vintilă: Miorița este, de fapt, un ritual pythagoric, în Miorița, I, nr. 2, 1991.
 • Dăncuș, Mihai, prefață la Acta Mvsei Maramoresiensis, Sighetu Marmației – Maramureș, 2002.
 • Dumitrescu-Bușulenga, Zoe, Prefață, Poezii (M. Eminescu), Editura Eminescu, București, 1980.
 • Eliade, Mircea, Destinul culturii românești, în revista Destin, nr. 6-7, Madrid, 1953.
 • Filipciuc, Ion, Miorița în sistemul colindelor și baladelor, în revista Miorița, III, nr. 1(5), martie 1993.
 • Filipciuc, Ion, Cine a descoperit Miorița, în revista Miorița, VI, nr. 2(12), decembrie 1996.
 • Fochi, Adrian, recenzie în Anuarul de Folclor, III-IV, Cluj-Napoca 1983.
 • Latham, Ernest H., interviu (de Ion Longin Popescu), în revista Formula As, septembrie 2002.
 • Latiș, Vasile, Segmente, în Calendarul Maramureșului, Baia Mare, 1980.
 • Lazăr, Ioan St., Despre un mit solar mioritic, în. Miorița, III, nr. 1(5), Câmpulung Moldovenesc, 1993.
 • Lazăr, Ioan St., Miorița – Translatio ad Christum, în revista Miorița, VI, nr. 2(12), decembrie 1996.
 • Lévi- Strauss, Claude, Culture pour tous et pour tous les temps, UNESCO, 1984, în Memoria Ethnologica, nr. 1, Baia Mare, 2001.
 • Macarie, Constantin, Să ascultăm Miorița la Soveja, în Miorița, III, nr. 1(5), 1993.
 • Manea, Gabriel, Miorița și alte mituri, în Miorița, III, nr. 2(6), septembrie 1993.
 • Pavelescu, Gheorghe, Miorița-bocet, în Miorița, III, nr. 1(5), 1993.
 • Ploscaru, Dorin, Martor între răstignire și Miorița, în revista Helvetica, nr. 2 și 3, Baia Mare, 1998.
 • Pop, Dumitru, Pe marginea Mioriței, în Studia Universitas Babeș-Bolyai, seria Philologia, nr. 1, Cluj-Napoca 1965.
 • Pop, Mihai, Anul Nou, lectura unui discurs ceremonial, în Calendarul Maramureșului, Baia Mare, 1980.
 • Rezuș, Ion, Sinteză mioritică, în revista Miorița, III, nr. 2(6), septembrie 1993.
 • Șeuleanu, Ioan, Cultura tradițională și destinul ei în actualitate, în Anuarul de folclor, III-IV, Cluj-Napoca 1983.
 • Sfințescu, Rodica, Substratul mitologic în Miorița, în Simpozion Miorița – 1992, 1993.
 • Speranția, Th. D., Miorița și călușarii, urme de la daci (1915), în revista Miorița, I, nr. 2, sept. 1991.
 • Stăniloae, Dumitru, interviu în revista Vestitorul Ortodoxiei, nr. 189, București, 1992.
 • Stănescu, Nichita, interviu în revista Flacăra, nr. 50, București, 1983.
 • Suiogan, Delia, Miorița colind, în Memoria Ethnologica, I. nr. 1, Baia Mare, 2001.
 • Taloș, Ion, Miorița în Transilvania, în Anuarul de folclor, II, Cluj-Napoca, 1981.
 • Taloș, Ion, Miorița – posibilă interpretare, în rev. Steaua, nr. 12, Cluj-Napoca, 1981.
 • Ursache, Petru, Miorița în transhumanță mondială, în Convorbiri literare, CXXXVI, nr. 1(85), 2003.

II. O CĂLĂTORIE INIȚIATICĂ Modificare

1. Studii, analiza, sinteze

 • Antologie de folclor din județul Maramureș, Baia Mare, 1980.
 • Bilțiu, Pamfil, Poezii și povești populare din Țara Lăpușului, Editura Minerva, București, 1990.
 • Bilțiu, Pamfil, Pop, Gheorghe, Sculați, sculați, boieri mari. Colinde din Maramureș, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1996.
 • Bîrlea, Ion, Literatura populară din Maramureș, Editura pentru Literatură, București, 1968.
 • Bîrlea, Ovidiu, Folclorul românesc, volumul I, Editura Minerva, București, 1981.
 • Brătulescu, Monica, Colinda românească, Editura Minerva, București, 1985.
 • Bud, Tit, Poezii populare din Maramureș, Editura Academiei, București, 1908.
 • Buhociu, Octavian, Folclorul de iarnă, ziorile și poezia păstorească, Editura Minerva, București, 1979.
 • Caracostea, Dumitru, Poezia tradițională română, Editura pentru Literatură, București, 1969.
 • Călinescu, George, Istoria literaturii române – compendium, Editura Minerva, București, 1983.
 • Chițimia, I.C., Folclor și focloristică românească, Editura Academiei, București, 1968.
 • Crîșmariu-Gălușcă, T., Ene, Tudor, Miorița. La daco-români și aromâni. Texte folclorice, Editura Minerva, București, 1992.
 • Dăncuș, Mihai, Zona etnografică Maramureș, Editura Sport-Turism, București, 1986.
 • Diaconu, Ion, Ținutul Vrancei, volumele III-IV, Editura Minerva, București, 1989.
 • Dicționarul literaturii române de la origini până la 1900, Editura Academiei, București, 1979.
 • Doniga, Vasile T., Folclor din Maramureș, Editura Minerva, București, 1980.
 • Eliade, Mircea, De la Zalmoxis la Ghenghis-Han, Editura Humanitas, București, 1995.
 • Eminescu, Mihai, Literatura populară, Editura Minerva, București, 1985.
 • Fochi, Adrian, Miorița, texte poetice alese, Editura Minerva, 1980.
 • Fochi, Adrian, Cântecul epic tradițional al românilor, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1985.
 • Ilin, Stancu, Poezia obiceiurilor de iarnă, Editura Minerva, București, 1985.
 • Iorga, Nicolae, Pagini alese din însemnările de călătorie prin Ardeal și Banat (1906), Editura Minerva, București, 1977.
 • Istoria României în date, Editura Enciclopedică Română, București, 1971.
 • Kernbach, Victor, Dicționar de mitologie generală, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1989.
 • Latiș, Vasile, Păstoritul în Munții Maramureșului, Baia Mare, 1993.
 • Lenghel-Izanu, Petre, Daina mândră pân Bârsana, Baia Mare, 1979.
 • Mihaly de Apșa, Ion, Diplome maramureșene din secolul al XIV-lea și al XV-lea. Istoria comitatului Maramureș, Sighet, 1900.
 • Nistor, Francisc, Măștile populare și jocurile cu măști din Maramureș, Baia Mare, 1973.
 • Nițu, George, Elemente mitologice în creația populară românească, Editura Albatros, București, 1988.
 • Papahagi, Tache, Graiul și folclorul Maramureșului, Editura Minerva, București, 1981.
 • Poezie veche românească, Editura Minerva, București, 1985; ediție de Mircea Scarlat.
 • Pop-Bistrițeanul, Irineu, Așezăminte românești de la Ierusalim și Iordan, Editura Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului și Clujului, Cluj-Napoca, 1992.
 • Pop, Dumitru, Folcloristica Maramureșului, Editura Minerva, București, 1970.
 • Pop, Dumitru, Folclor din zona Codrului, Baia Mare, 1978.
 • Pop, Gheorghe Gh., Folclor muzical din Maramureș, Baia Mare, 1982.
 • Taloș, Ion, Meșterul Manole. Contribuții la studiul unei temem de folclor european, Editura Minerva, București, 1973.
 • Taloș, Ion, Miorița în Transilvania, în Anuarul de folclor, II, Cluj-Napoca, 1979.
 • Taloș, Ion, Miorița și vechile rituri funerare la români, în Anuarul de folclor, III-IV, Cluj-Napoca, 1983.
 • Ursache, Petru, Etnoestetica, Institutul European, Iași, 1998.
 • Vulcănescu, Romulus, Măștile populare, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1970.
 • Vulcănescu, Romulus, Etnologie juridică, Editura Academiei, București, 1970.
 • Vulcănescu, Romulus, Mitologia română, Editura Academiei, București, 1987.

2. Articole, recenzii, interviuri

 • Avram, Vasile, Substratul cosmologic al colindelor, în Memoria Ethnologica, I, nr. 1, 2001, Baia Mare.
 • Berdan, Lucia, Rit și spectacol în jocurile urșilor din Dărmănești-Bacău, în Acta Musei Maramoresiensis, I, Etnografie și folclor, Sighetu Marmației, 2002.
 • Bilțiu, Pamfil, Miorița în Maramureș, în Simpozion Miorița-1992, Câmpulung Moldovenesc, 1993.
 • Bot, Nicolae, Rituri funerare – vechime și semnificație, în Anuarul de folclor, Cluj-Napoca, 1983.
 • Chiș Șter, Ion, Staurele florilor, în Calendarul Maramureșului, Baia Mare, 1980.
 • Ciopraga, Constantin, Miorița sau despre exorcitarea tragicului, în Simpozion Miorița-1992.
 • Cirimpei, Victor, Aportul Mioriței la elucidarea marilor zei balcano-carpatici, în Simpozion Miorița-1992, Câmpulung Moldovenesc, 1993.
 • Coman, Mihai, Noi ipoteze despre Miorița, în Vatra, nr. 163, octombrie 1984.
 • Comanici, Germina, Maier, Radu, Colinda – document etnografic cu mărci specifice, în Acta Musei Maramoresiensis, Sighetu Marmației, 2002.
 • Cuisener, Jean, Memoire de Carpathes – La Roumanie milénaire: un regard intérieur, în Memoria Ethnologica, I, nr. 1, Baia Mare, 2001.
 • Datcu, Iorda, prefață la Literatura populară din Maramureș, de I. Bîrlea, 1968.
 • Dimiu, Mihai, Simțul spațiului în teatrul folcloric din Maramureș, în Acta Musei Maramoresiensis, I, Sighetu Marmației, 2002.
 • Dunăre, Nicolae, Țara Maramureșului, vatră etnoculturală de continuitate, în Acta Musei Maramoresiensis, Sighetu Marmației, 2002.
 • Filip, Vasile, Miorița fetelor, în Simpozion Miorița-1992, Câmpulung Moldovenesc, 1993.
 • Glodariu, Ion, Civilizația dacilor în ajunul cuceriri romane, în Pagini transilvănene, nr. 1/ 1993, editată de revista Steaua, Cluj Napoca.
 • Gorovei, Ștefan S., Un ctitor de țară: Bogdan I, în Magazin istoric, nr. 2, februarie 1973.
 • Latiș, Vasile, Segmente, în Calendarul Maramureșului, Baia Mare, 1980.
 • Macarie, Constantin, Să ascultăm Miorița la Soveja, în Miorița, III, nr. 1 (5), Câmpulung Moldovenesc, 1993.
 • Marrant, Joel, interviu în Maramureș, lunar, Baia Mare, mai, 1982.
 • Oțoiu, Adrian, Maramureșul nu e un muzeu, în Nord literar, an I, nr. 5, Baia Mare, octombrie 2003.
 • Perța, Lucian, Focul viu – aspecte ale procesului de demagizare, în Acta Musei Maramoresiensis, Sighetu Marmației, 2002.
 • Pop, Mihai, prefață la Antologia de folclor din județul Maramureș, Baia Mare, 1980.
 • Pop, Mihai, Anul Nou, lectura unui discurs ceremonial, în Calendarul Maramureșului, Baia Mare, 1980.
 • Pop, Mihai, prefață la Poezii și povești populare din Maramureș, de P. Lenghel-Izanu, Editura Minerva, București, 1985.
 • Pop, Mihai, Mitul Marii Treceri (Cântecul zorilor), în Folclor literar, volumul II, Timișoara, 1968.
 • Pop, Dumitru, Stâna prădată – un motiv din sfera mitologiei pastorale, în Calendarul Maramureșului, Baia Mare, 1980.
 • Popa, Mircea, Texte populare într-un vechi manuscris bihorean, în Anuarul de folclor, II-IV, Cluj, 1983.
 • Râpă, Isidor, Obiceiuri tradiționale de primăvară și vară, în Maramureș, (lunar), Baia Mare, mai 1970.
 • Spătaru, Gheorghe, Miorița la românii de sub ocupația comunistă rusă, în Simpozion Miorița-1992.
 • Steinhardt, Nicolae, Lecția Maramureșului, în Ateneu, nr. 9, septembrie 1992.

BIBLIOGRAFIE PENTRU ANTOLOGIA DE TEXTE Modificare

 • Antologie de folclor din județul Maramureș, editată de Asociația Folcloriștilor și Etnografilor din județul Maramureș, Baia Mare, 1980, volumul I, Poezia; editor coordonator Ioan * Chiș Șter, cuvânt înainte de prof. Mihai Pop.
 • Bártok, Béla – Volksmusik der Rumänen von Maramuresch, Munchen, Drei Masken verlag, 1923; Budapesta, 1966.
 • Bilțiu, Pamfil – Poezii și povești din Țara Lăpușului, Editura Minerva, București, 1990.
 • Bilțiu, Pamfil, Pop, Gheorghe – Sculați, sculați, boieri mari. Colinde din județul Maramureș, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1996.
 • Bîrlea, Ioan – Balade, colinde, bocete din Maramureș, volumul I, Cîntece poporane din Maramureș; volumul II, Editura Casa Școalelor, București, 1924.
 • Bîrlea, Ioan – Literatura populară din Maramureș, Editura pentru Literatură, București, 1968; ediție de Iordan Datcu, cuvânt înainte de Mihai Pop.
 • Calendarul Maramureșului, editat de Asociația Folcloriștilor și Etnografilor din județul Maramureș; Ion Bogdan, Mihai Olos, Nicoară Timiș; Baia Mare, 1980.
 • Ceas pe ceas se alungă. Antologie de folclor poetic din județul Maramureș, Baia Mare, 1970.
 • Chiș Șter, Ion – Drumuri maramureșene, în revista Nord, editată de CUASC, Centrul Universitar Baia Mare, nr. 4/1982.
 • Doniga, Vasile T. – Poezii populare din Oaș, Maramureș și Năsăud, în Folclor din Transilvania, volumul I, Editura Minerva, București, 1962.
 • Doniga, Vasile T. – Folclor din Maramureș, volumul VI, Editura Minerva, București, 1980.
 • Fochi, Adrian – Miorița. Tilopogie. Circulație. Geneză. Texte, Editura Academiei, București, 1964.
 • Fochi, Adrian – Miorița. Texte poetice alese, Editura Minerva, București, 1980.
 • Ghergariu, L. – Miorița și Meșterul Manole în folklorul Sălajului, în Transilvania, nr. 73 (1942), Sibiu.
 • Lenghel Izanu, Petre – Folclor din Maramureș, în Folclor din Transilvania, volumul I, Editura Minerva, București, 1962,
 • Lenghel Izanu, Petre – Daina mîndră pîn Bârsana, editat de Asociația Folcloriștilor și Etnografilor din județul Maramureș, Baia Mare, 1979.
 • Lenghel Izanu, Petre – Poezii și povești populare din Maramureș, Editura Minerva, București, 1985; volumul II din Folclor din Maramureș, ediție de Octav Păun, prefață de Mihai Pop.
 • Maramureș, supliment lunar editat de cotidianul Pentru socialism, mai 1972.
 • Memoria Ethnologica, editat de Centrul Creației Populare Maramureș, nr. 1, Baia Mare, 2001; coordonator Dumitru Iuga.
 • Papahagi, Tache – Graiul și folklorul Maramureșului, în Grai, folklor, etnografie, Editura Minerva, București, 1981, ediție și prefață de Valeriu Rusu, ediție a II-a.
 • Pop, Dumitru – Poezii populare din Sălaj, în seria Folclor din Transilvania, volumul I, Editura Minerva, București, 1962.
 • Pop, Dumitru – Pe marginea Mioriței, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Seria philologia, fasciculus 1, Cluj, 1965.
 • Pop, Dumitru – Folclor din zona Codrului, Baia Mare, 1978.
 • Semnal, nr. 2, mai 1970, revista cenaclului literar “Semnal” din Săliștea de Sus, Maramureș; coordonator Dumitru Iuga.
 • Ștețco, Valerica – Poezii populare din Țara Maramureșului (Borșa), seria Folclor din Transilvania, volumul IX, Editura Minerva, București, 1990.

BIBLIOGRAFIE PENTRU GLOSAR Modificare

- Note bibliografice -

 • Antologie (1980) – Antologie de foclor din județul Maramureș, Baia Mare, 1980.
 • ALRR – Atlas Lingvistic pe Regiuni. Maramureș, Editura Academiei, București, 1969.
 • T. Bănățeanu (1965) – Tancred Bănățeanu, Portul popular din regiunea Maramureș, Lăpuș, editat de * Casa Creației Populare, Baia Mare, 1965 (album).
 • P. Bilțiu (1990) - Pamfil Bilțiu, Poezii și povești populare din Țara Lăpușului, Editura Minerva, București, 1990.
 • P. Bilțiu (1992) – Pamfil Bilțiu, Miorița în Maramureș, în Simpozion Miorița – 1992, Cîmpulung Moldovenesc, 1993, p. 87-90.
 • P. Bilțiu (1996) – Pamfil Bilțiu, Gheorghe Pop, Sculați, sculați, boieri mari. Colinde din Maramureș, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1996.
 • I. Bîrlea (1968) – Ion Bîrlea, Literatura populară din Maramureș, ediție de Iordan Datcu, prefață de Mihai Pop, Editura pentru Literatură, București, 1968.
 • M. Brătulescu (1981) – Monica Brătulescu, Colinda românească. The romanian colinda (studiu bilingv), Editura Minerva, București, 1981, seria Universitas.
 • T. Bud (1908) – Tit Bud, Poezii populare din Maramureș, adunate de vicarul Maramureșului, Editura Academiei, București, 1908.
 • Bulgăr (2002) – Gheorghe Bulgăr, Gheorghe Constantinescu-Dobridor, Dicționar de arhaisme și regionalisme, Editura Saeculum Vizual, București, 2002, 2 volume.
 • Cantemir (1717) - Dimitrie Cantemir, Hronicul vechimii romano-moldo-vlahilor (1717), București, 1901, p. 217 (cf. V. Cirimpei).
 • P. Caraman (1931) – Petre Caraman, Substratul mitologic al sărbătorilor de iarnă la români și slavi, Iași, 1931 (cf. R. Vulcănescu, 1987; M. Brătulescu,1981; V. Kernbach, 1989).
 • V. Cirimpei (1992) – Victor Cirimpei, Aportul Mioriței la elucidarea marilor zei balcano-carpatici Lel / Ler și Diana / Doina / Doicel, schemă factologică, în Simpozion Miorița – 1992, Cîmpulung Moldovenesc, 1993, p. 60 și 61.
 • M. Costăchescu – Folclor din Moldova. Texte alese din colecții inedite. Mihai Costăchescu, Cântece populare românești, ediție de G. Ivănescu și V. Șerban, Editura pentru Literatură, București, 1969, p.81.
 • J. Cuisener (2000) – Jean Cuisener, Mémoire de Carpathes – La Roumanie milénaire: un regard intérieur, Plon, 2000; tradus și publicat de Dumitru Iuga în Memoria Ethnologica, I, nr.1, Baia Mare, p.30-38.
 • M. Dăncuș (1986) – Mihai Dăncuș, Zona etnografică Maramureș, Editura Sport-Turism, București, 1986.
 • DEX (1975) – Dicționar explicativ al limbii române, Editura Academiei, București, 1975.
 • Al. Filipașcu (1940) – Alexandru Filipașcu, Istoria Maramureșului (1940), Editura Gutinul, Baia Mare, 1997 (ediția a II-a).
 • A. Fochi (1970) – Adrian Fochi, Colindul leului, în Limbă și Literatură, volumul XXVI, Societatea de Științe Filologice a Academiei, București, 1970.
 • A. Fochi (1976) - Adrian Fochi, Datini și eresuri populare de la sfârșitul sec. al XIX-lea. Răspunsurile la chestionarele lui Nicolae Densușianu, București, 1976, p.87-88.
 • Ghe. Iza (1978) – Gheorghe Iza, Leul în colindele românești, în Samos, II, Dej, 1978, p.127-136 (cf. Kerbach).
 • V. Kernbach (1989) – Victor Kernbach, Dicționar de mitologie generală, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1989.
 • V. Latiș (1993) – Vasile Latiș, Păstoritul în Munții Maramureșului, Baia Mare, 1993.
 • Memoria (2001) – Memoria Ethnologica, editată de Centrul Creației Populare Maramureș, nr.1, Baia Mare, 2001.
 • C. Noica (1980) – Constantin Noica, Călătorie în Maramureș, în Calendarul Maramureșului, editat de Asociația Folcloriștilor și Etnografilor, Baia Mare, 1980, p.71.
 • T. Papahagi (1925) – Tache Papahagi, Graiul și folklorul Maramureșului (1925), Editura Minerva, București, 1981.
 • D. Pop (1978) - Dumitru Pop, Folclor din zona Codrului, Baia Mare, 1978
 • M. Pop (1975) – Mihai Pop, Anul Nou, lectura unui discurs ceremonial (1975), în Calendarul Maramureșului, Baia Mare, 1980, p.5-8.
 • M. Pop (1980) – Mihai Pop, prefață la Antologia de folclor din județul Maramureș, Baia Mare, 1980.
 • Mihai Pop – Mihai Pop, în prefața lucrării Arta lemnului în Maramureș, de Francisc Nistor, editată de Asociația Folcloriștilor și Etnografilor din județul Maramureș, Baia Mare, 1980, (album).
 • Popescu Sireteanu (1983) – Ion Popescu Sireteanu, Limba și cultura populară. Din istoria lexicului românesc, București, 1983, p.197-202.
 • Al. Rosetti (1920) – Al. Rosetti, Colinde religioase la români, București, 1920, p. 25-28.
 • I. Talpoș (1983) – Ion Talpoș, Miorița și vechile rituri funerare la români, Anuarul de folclor, III-IV, Cluj, 1983.
 • G. Dem. Teodorescu (1874) – G. Dem. Teodorescu, Încercări critice asupra unor credințe, datini și moravuri ale poporului român, Tipografia Petrescu-Conduratu, București, 1874, p.20, (cf. Poezia obiceiurilor de iarnă, Editura Minerva, București, 1985, p.6).
 • R. Vulcănescu (1970) – Romulus Vulcănescu, Etnologia juridică, Editura Academiei, București, 1970.
 • R. Vulcănesu (1987) – Romulus Vulcănescu, Mitologia română, Editura Academiei, București, 1987.