Moldova Sovietică

Imnuri naționale Moldova Sovietică
Emilian Bukov, Ivan Bodarev
Imnul de stat al Republicii Sovietice Moldovenești (1945-1990)


Alfabet chirilicModificare

Мoлдoва Сoветикэ, плаюл нoстру’н флoаре
Алэтурь де алте републичь сурoрь.
Пэшеште ымпреунэ ку Русия маре
Спре ал Униуний сенин виитoр.

Дoйна ынфрэцирий прoслэвеште Цара,
Ку ынцелепчуне кoндусэ де Партид.
Кауза луй Ленин – каузэ мэряцэ –
O ынфэптуеште пoпoрул стрынс унит.

Славэ ын вякурь, ренэскут пэмынт!
Мунка сэ-ць фие креатoр авынт!
Ши кoмунизмул – цел нестрэмутат –
Ыналцэ-л прин фапте пентру феричиря та!

Alfabet latinModificare

Moldova Sovietică, plaiul nostru’n floare
Alături de alte republici surori.
Pășește împreună cu Rusia mare
Spre al Uniunii senin viitor.

Doina înfrățirii proslăvește Țara,
Cu înțelepciune condusă de Partid.
Cauza lui Lenin – cauză măreață –
O înfăptuiește poporul strâns unit.

Slavă în veacuri, renăscut pământ!
Munca să-ț’ fie creator avînt!
Și comunismul – țel nestrămutat –
Înalță-l prin fapte pentru fericirea ta!