O noapte la Alhambra
de Vasile Alecsandri
România Literară, 22 ianuarie 1855


În Alhambra strălucită
Mult vestită,
Unde sufletul uimit
Drăgălaș se desfătează
Și visează
La trecutul fericit;

Pe o noapte-nseninată
Și-nstelată,
Eram singur admirând
Peste marmurile dalbe
Raze albe
Din luceferi lunecând.

Dulce-a nopților făclie
Argintie
În Alhambra deștepta
Mii de umbre nevăzute
Și tăcute
Ce pe rând se arăta,

Și trecând printre coloane,
Prin saloane,
Veniau toate-a să-nchina
La frumoasa lor regină
Ce-n lumină
Tainic, lin se legăna

Astă fantasmă gingașă,
Drăgălașă
Ca un zimbet de copil,
Era falnica sultană
Africană,
Fiică a lui Boabdil[1],

Linda-Raia, pentru care
Mic și mare
Sufletul său ar fi dat,
Pe când dalba-i tinereță
Și frumseță
Încântau acest palat.

Acum Linda în tăcere,
Cu durere
Se uita l-a ei surori,
Și-n a Leilor fântână[2]
A sa mână
Arunca plăpânde flori,

Iară umbrele ușoare,
Zâmbitoare,
Privind floarea ce cădea,
Pe-a fântânei apă lină,
Cristalină,
Se pleca, se oglindea.

Dulce era acea noapte
Fără șoapte
Pe-al Andaluziei plai!
Când deodată-o armonie
Serafie
Resuna viu în sarai.

O duioasă biulbiulină[3]
Din grădină
Începuse a cântă,
Ș-al ei cântic de iubire
Cu uimire
Linda-Raia-l asculta.

Toate umbrele-ncântate,
Adunate
Sub al lunei dulce foc,
De mâni gingaș se luară,
Se-nșirară
Iute vesel pentru joc,

Și-n Alhambra nesonoră
Ele-n horă
Începură-a se-nvârti
Cu-o mișcare grațioasă,
Luminoasă
Care mințile-mi răpi.

Fiecare dintre ele
Blând la stele
Se uita, jucând ușor,
Și steluțele uimite,
Neclintite,
Vărsau raze-n ochii lor.

Toate-n horă vesel prinse
Și cuprinse
De-ale danțului beții,
Respândeau luciri ușoare
Zburătoare
Ce săltau prin galerii ;

Și din horă, din zburare,
Fiecare
Cu-o zâmbire saluta
Pe-a saraiului regină
Ce-n lumină
Danțul răpede-l purta.

Dar o rază aurită,
Răslățită
Din a zorilor cununi.
Străluci ca o săgeată
Deodată
Pintre-a nopței dulci minuni,

Și ghirlanda de fecioare
Zâmbitoare,
Invârtindu-se voios,
Se-nălțâ pană la stele,
Și cu ele
Peri ca un vis frumos!

Grenada. — 1853

Note Modificare

  1. Cel din urmă sultan maur din Grenada
  2. Basin de marmură albă așezat pe 12 lei sculptați și care se află în mijlocul unui salon mare descoperit și încungiurat de galerii de coloane
  3. Arabii numesc privighitoarea biulbiul