Obiceiuri calendaristice

Bibliografia generală a etnografiei și folclorului maramureșean de Dorin Ștef
III. Folclor / Studii de folclor / Studii despre obiceiuri / Obiceiuri calendaristice


III. Folclor / Studii de folclor / Studii despre obiceiuri / Obiceiuri calendaristiceModificare

 • Calendarul Maramureșului, Baia Mare, 1980, Obiceiuri de primăvară (Odot’e cu cojoacele, Tunsul vițeilor, Ieșitul cu plugul, Semănatul, Afumarea grădinii, Staurele florilor, Tânjaua, Udătoriu), Obiceiuri de vară (Armindenul, Înstruțarea caselor, Moșii, Sânzâienele, Cununa de grâu, Hora la Prislop), Obiceiuri de toamnă (Ziua luptilor, Ziua cu luminările), Obiceiuri de iarnă (Anul Nou, Stolnicul, Strigare peste sat, Colindatul, Vergelul, Ascunsul porților etc.)
 • Colecția revistei Memoria Ethnologica (2001-2005).
 • Suiogan, Delia, Obiceiurile calendaristice - modalitățile de afirmare a unei gândiri de tip magico-ritualic și religios, în Tradiții și Patrimoniu, nr. 6-7, Sighet, 2004, p. 27-29.

■ Obiceiuri de iarnă. Colindatul

 • Albu, Păulina, Colindatul în Șomcuta Mare, în Memoria Ethnologica, nr. 16-17, Baia Mare, 2005, p. 1674-1676.
 • Bârlea, Ovidiu, Colindatul în Transilvania, în AMET, vol. IV (1965-1967), Cluj, 1969, p. 247-304; rezumat în limba franceză.
 • Bilțiu, Pamfil, Contribuția la studierea obiceiurilor tradiționale de iarnă din zona Codru, în Tradiții maramureșene, II, Baia Mare, 1979, p. 100-132.
 • Bilțiu, Pamfil, Pomul de Crăciun din zona Codrului, în Memoria Ethnologica, nr. 4-5, Baia Mare, 2002, p. 551-552; în Tradiția românească, I, nr. 3, 1992.
 • Bilțiu, Pamfil, Substratul mitico-magic al obiceiului din ciclul celor 12 zile în folclorul maramureșean, în AMET, Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2005.
 • Bilțiu, Pamfil, Boboteaza în Țara Lăpușului, în Memoria Ethnologica, nr. 1, decembrie 2001, p. 26-29.
 • Bilțiu, Pamfil, Colindatul în zona Codru, studiu introductiv în volumul Sculați, Sculați, boieri mari! Colinde din județul Maramureș, Editura Dacia, Cluj, 1996, p. 11-17; Interpretări literare despre obiceiul colindatului, p. 18-52.
 • Chiș Șter, Ion, Corindatul în Maramureș, Baia Mare, 1990, 31 p. (litografiat).
 • Dăncuș, Ioana, Femeia, performer al practicilor magice în perioada duodecisimei (Sighet, decembrie 1991); în Acta Musei..., I, Sighet, 2002, p. 113-116.
 • Dăncuș, Mihai, Obiceiuri de iarnă în Maramureș, în Tradiții și Patrimoniu, nr. 1, Sighet, decembrie 2001, p. 10-11.
 • Dăncuș, Mihai, Un spectacol de teatru popular în Maramureș. Viflaimul, în Tradiții și Patrimoniul, nr. 6-7, Sighet, 2004, p. 9-26 (studiu + textul publicat în 1924 de Ioan Bilțiu Dăncuș).
 • Dăncuș, Mihai, Contribuția la cunoașterea unui obicei de Anul Nou în Maramureș, în AMET, vol. VI (1971-1973), Cluj, 1973, p. 489-497; rezumat în limba germană.
 • Latiș, Vasile, Obiceiuri de iarnă ale fetelor din Lăpuș, în Comunicări științifice pe teme folclorice, Baia Mare, 1973, p. 95-98.
 • Lenghel Izanu, Petre, Obiceiuri de Crăciun și colinde din Maramureș, Editura Asociațiunii, Sighet, 1938, 54 p.; „În introducere autorul arată colecțiile de folclor maramureșean făcute până acum, reproduce câteva cântece, între care unul bătrânesc, auzit în comuna Oncești. Considerațiunile asupra poeziei populare maramureșene fără importanță. La fel pentru cele de Anul Nou și Bobotează”. (I. Mușlea)
 • Lupșe, Loredana, Obiceiurile toamnei și ale iernii, Calendar, în Memoria Ethnologica, nr. 16-17, Baia Mare, 2005, p. 1690-1693.
 • Năsui, Andrei, Crăciun în Vișeu de Jos, în Graiul Maramureșului, serie nouă, nr. 10, 25 decembrie 1946, p. 6.
 • Năsui, Andrei, Obiceiuri în seara de Anul Nou, în Vișeu de Jos, în Graiul Maramureșului, nr. 1, 1 ianuarie 1947, p. 6.
 • Mocanu, Augustin, Colindatul în zona Codrului și Sălajului, în Memoria Ethnologica, nr. 16-17, Baia Mare, 2005, p. 1620-1627.
 • Pop, Mihai, Anul Nou, lectura unui discurs ceremonial școmunicare rostită la Sesiunea de la Sighet, decembrie 1975ț, în Calendarul Maramureșului, 1980, p. 5-8; în Acta Musei..., vol. I, Sighet, 2002, p. 73-76.
 • Sibian, Rodica, Colindatul și sărbătorile de iarnă în Finteușu Mic, în Memoria Ethnologica, nr. 16-17, Baia Mare, 2005, p. 1677-1683.
 • Știucă, Narcisa, Sărbătoarea Crăciunului în comunitățile de țipțeri la începutul anilor ’90, în Memoria Ethnologica, nr. 1, 2001, p. 142-147.
 • Timiș, Nicoară, Steaua și colindatul cu steaua în Maramureș, în Studii și articole, vol. V, Baia Mare, 1989, p. 116-119.
 • Timiș, Nicoară, Datini și obiceiuri de iarnă - Strigare peste sat șlocalitatea Văleni, Valea Cosăuluiț, în Acta Musei..., I, Baia Mare, 2002, p. 489-490; în Comunicări științifice pe teme folclorice, Baia Mare, 1973, p. 62-63; în Maramureș, decembrie 1971, p. 17.
 • Vancea, Ion, Practici ale tinerilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în satul Nănești - Maramureș, în Comunicări științifice pe teme folclorice, Baia Mare, 1973, p. 105-108.

■ Obiceiuri de primăvară-vară. Obiceiuri agrare

 • Balogh, A., Hora la Prislop acum 250 de ani, în Maramureș, august 1977, p. 13.
 • Băințan, Valentin, Tânjaua, în Tradiții maramureșene, Culegere de studii și obiceiuri folclorice, I, Baia Mare, 1967, p. 11-18.
 • Bănățeanu, Tancred, Tânjaua. Persistența unor străvechi rituri agrare în cultura populară românească (comunicate la cea de-a treia Sesiune științifică a Muzeelor, decembrie 1966), în Marmația, I, Baia Mare, 1969, p. 58- 61 + 10 fotografii cu valoare etnografică.
 • Bilțiu, Pamfil, Sânzâienele în folclorul românesc, în Pro Unione, II, nr. 2 (3), Baia Mare, iulie 1999, p. 44-46.
 • Bilțiu, Pamfil, Armindenul în zona Lăpuș, în REF, 38 (1993), p. 233-243 + 8 fotografii.
 • Bilțiu, Pamfil, Obiceiuri de Paști din Maramureș, în Helvetica, I, nr. 2, Baia Mare, aprilie 1998, p. 7.
 • Bilțiu, Pamfil, Cununa la seceriș, în Helvetica, I, nr. 5, iulie 1998, p. 31.
 • Boitor, George, Sâmbrele. Etnografie - folclor, în Astra, nr. 8, 1972, p. 14.
 • Calogherato, Constantin, Tânjaua, în Tradiții maramureșene, II, Baia Mare, 1979, p. 9-22.
 • Cernea, Eugenia, Udătoriul - versiune maramureșeană a obiceiului agrar închinat plugarului care iese cel dintâi la arat, în REF, nr. 2, București, 1968, p. 163-170.
 • Chiș Șter, Ion, Țînțar, Maria, Un obicei agrar: Udătoriul, în Tradiții maramureșene, II, Baia Mare, 1979, p. 23-36.
 • Ciunterei, Rodica, Cununa la seceriș. Zona Năsăudului - zona Maramureșului, în Lucrări științifice, Baia Mare, vol. I, 1973, p. 37-48.
 • Dăncuș, Ioana, Obiceiuri de primăvară și vară, în Maramureș, în Acta Musei..., vol. II, Sighet, 2004, p. 133- 146.
 • Florescu, Florea, Cetele de secerătoare din Cuhea - Maramureș, în Sociologia românească, II (1937), p. 507- 511.
 • Gherghescu, Dumitru, Paști în Maramureș, în Tribuna României, nr. 35, 15 aprilie 1974, p. 5.
 • Iuga, Dumitru, Obiceiuri agrare de primăvară, în Pro Unione, IV, nr. 1-2 (9-10), iunie 2001, p. 170-173.
 • Marina, Mihai, Paștile în Maramureș, în Graiul Maramureșului, nr. 32-33, 5 aprilie 1934, p. 3.
 • Radu, Andrei, Paștile (în Maramureș), în Tribuna (Arad), III, 1942, nr. 450, p. 9.
 • Râpă, Isidor, Obiceiuri tradiționale de primăvară și vară, în Maramureș, mai 1970, p. 18-19.
 • Știucă, Narcisa, Maramureșul între mit și dilemă șdespre sărbătoarea Sânzâienelorț, în Datini, nr. 1-2, București, 1985, p. 31.
 • Știucă, Narcisa, Sărbători agrare maramureșene, în Buletin informativ al CNCP, nr. 6 (13), 1993, p. 11-12.
 • Știucă, Narcisa, Sărbătoarea plugarului: reconstituire și restituire, în Memoria Ethnologica, nr. 2-3, Baia Mare, 2002, p. 241-244.
 • Timiș, Nicoară, Tânjaua de pe Mara, în Maramureș, mai 1971, p. 13; în Comunicării științifice pe teme folclorice, Baia Mare, 1973, p. 64-67.
 • Timiș, Nicoară, Hora la Prislop în tradiția populară locală, în Maramureș - vatră de istorie milenară, vol. II, Editura Dragoș Vodă, Cluj-Napoca, 1997, p. 253-256.
 • Vințeler, Onufrei, Tânjaua de pe Mara și etnonimul Maramureș, în Maramureș - vatră de istorie milenară, vol. II, Editura Dragoș Vodă, Cluj-Napoca, 1997, p. 234-237.