Părechii Arghezi-Lovinescu.

Părechii Arghezi-Lovinescu.
de Nicolae Iorga
Din Noul Sămănător

Pornograful Lovinescu,
Cu aceia ce a scris,
N'a lovit în Eminescu,
Ci, prin el, s'a sinucis.

Din sine ei nu-și storc
Ce scriu trista p'ăreche:
Satana 'n chip de porc
Li-o suflă la ureche.

N. Iorga.