Bibliografia generală a etnografiei și folclorului maramureșean de Dorin Ștef
II. Etnografie / Ocupații / Păstorit
etnografie și folclor


II. Etnografie / Ocupații / PăstoritModificare

 • Calogherato, C., Focul viu, în Tradiții maramureșene, II, Baia Mare, 1979, p. 37-48.
 • Călineșteanu, V., Stâna călineștenilor. (Descrierea vieții la o stână maramureșeană, cu un text de cântec păcurăresc), în Viața Liberă, 10, nr. 449, 1959.
 • Georgeoni, Alexandru I., Contribuții la păstoritul din Maramureș, București, 1936.
 • Georgeoni, Alexandru I., Cercetări asupra păstoritului în Maramureș, Biblioteca Zootehnică (nr. 24), București, 1936, 120 p. A. Prezentarea geografică; B. Ocupațiunea locuitorilor; C. Rasele de animale; D. Aspectele păstoritului în Maramureș (Stâna pe cumpene, Văratul vacilor, repartiția pășunilor); E. Anul păstoresc (Primăvăratul oilor, Văratul oilor, Tomnatul oilor, Iernatul oilor, Produse păstorești și valorificarea lor).
 • Goian, Ioan Augustin, Aspecte sociale în păstoritul agricol local din nordul Transilvaniei, I, în AMET, vol. XII (1998), Cluj-Napoca, p. 279-322; rezumat în limba germană; II, în AMET, vol. XIII (1999), Cluj-Napoca, p. 47-66; rezumat în limba germană; III, în AMET, Cluj, 2000, p. 117-130; rezumat în limba germană.
 • Goian, Ioan Augustin, Practici magice în păstoritul local - agricol din nordul Transilvaniei, în Acta Musei..., vol. II, Sighetu Marmației, 2004, p. 59-74.
 • Kubijovič, Vladimir, Păstoritul în Maramureș, în Buletinul Societății Regale Română de Geografie, București, 1934, tom LIII, p. 216-293 (5 planșe, 2 hărți, rezumat în limba germană).
 • Latiș, Vasile, Păstoritul în Munții Maramureșului. Spațiu și timp, f.e., Tipografia Marco & Condor, Baia Mare, 1993, 214 p. Situația geografică și socio-economică a Maramureșului. Câteva date istorice despre Maramureș. Structura demografică a păstoritului. Spațiul pastoral, Timpul pastoral, Marele și micul, Apa și focul, Albul și negrul.
 • Latiș, Vasile, Despre spațiul pastoral, în Buletinul Științific, seria A, Filologia; Baia Mare, vol. 8, 1992, p. 187-191.
 • Latiș, Vasile, Mai marele și mai micul. Termeni de opoziție în structura stânei maramureșene, în Buletinul Științific, seria A, Filologia, Baia Mare, vol. 9, 1994, p. 91-94.
 • Latiș, Vasile, Focul viu la stâna din Maramureș, în Tradiții maramureșene, II, Baia Mare, 1979, p. 49-53.
 • Latiș, Vasile, Opoziția în păstorit, în Simpozionul Miorița, Câmpulung Moldovenesc, 1993, p. 53-56.
 • Morariu, Tiberiu, Viața păstorală în Munții Rodnei. Studii și cercetări geografice II, Societatea Regală Română de Geografie, București, 1937, Atelierele grafice SOCEC & Co, 237 p. + 3 hărți. I. Cadrul geografic; II. Pășunea; III. Păstoritul; IV. Stânele, uneltele și gospodăria lor (Tipuri de stâni, Uneltele stânii și ale păcurarilor) + XV planșe cu fotografii (realizate de T. Morariu) de o mare valoare etnografică.
 • Morariu, Tiberiu, Câteva contribuții la oieritul evreilor maramureșeni, în Lucrările Institutului de Geografie, IV, Cluj, 1928-1929, p. 183-203 + 3 planșe; rezumat în limba franceză.
 • Morariu, Tiberiu, Noi contribuții la păstoritul evreilor maramureșeni, în Stâna, an. I, nr. 9 și 10, Sibiu, 1934, 32 p., 2 planșe; rezumat în limba germană.
 • Morariu, Tiberiu, Contribuțiuni la aprinderea «focului viu» în Ardeal, Maramureș și Bucovina, Monitorul Oficial, Imprimeria Națională, București, 1937, p. 229-236, 9 figuri, 3 planșe. (Extras din Anuarul Arhivei de Folclor a Academiei Române, IV, 1937).
 • Papuc-Secelea, Constantin, Cuvântare rostită de..., în Parlament, la 6 mai 1921 „în chestiunea pășunatului și vitelor Maramureșului”, Bușteni, Tipografia Vasile Teodorescu, 1926, 11 p. (Fondul Bibliotecii Județene Petre Dulfu din Baia Mare).
 • Perța, Lucian, Focul viu - aspecte ale procesului de demagizare, în Acta Musei..., I, 2002, p. 137-138.
 • Perța, Lucian, Focul viu în Țara Maramureșului, în Memoria Ethnologica, nr. 10, 2004, p. 1075-1082; nr. 11- 13, 2004, p. 1211-1216.
 • Pop, Dumitru, „Stâna prădată”, un motiv din sfera mitologiei pastorale, în Calendarul Maramureșului, Baia Mare, 1980, p. 72-73.
 • Precup, Emil, Păstoritul în Munții Rodnei, de..., directorul liceului din Gherla, Universitatea din Cluj, Biblioteca Dacoromaniei (coordonată de Sextil Pușcariu); Institutul de Arte Grafice Ardealul, Cluj, 1926, 56 p. Conține „Literatură ciobănească” (p. 28-56) - chiuituri și doine, balade și anecdote.
 • Roska, Márton, Román juhaszat a Máramoros megyei (Păstoritul românilor din județul Maramureș), 1923.
 • Ștef, Dorin, Miorița s-a născut în Maramureș, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2005, 338 p.; Colecția Universitaria, seria Philologica.
 • Turda, G., Georgeoni, Alexandru I., Contribuții la păstoritul din Maramureș, București, 1934.
 • Vlăduțiu, Ion, Măsurișul oilor. Datini și obiceiuri, în Albina, nr. 82, 4 aprilie 1979, p. 2.