Pagină:Bakunin - Dumnezeu și Statul.djvu/17

Această pagină nu a fost verificată


... Pe cînd idealiștii de toate școalele fac, ca toate faptele istoriei, dimpreună cu dezvoltarea intereselor materiale și a diferitelor faze ale organizărei economice a societăței, să purceadă din dezvoltarea ideilor, școala contrară nu voește să vadă, în întreaga istorie omenească, în manifestările cele mai ideale atît ale vieței colective cît și individuale ale omenirei, în toate dezvoltările intelectuale și morale, religioase, metafizice, științifice, artistice, politice, juridice și sociale, cari au avut loc în trecut și cari urmează să aibă loc și-n prezent, nu voește să vadă de cît răsfrîngerea sau izvodirea neapărată a dezvoltărei faptelor economice. Pe cînd idealiștii susțin că ideile sînt acele cari dau naștere faptelor și le stăpînesc pe acestea, școala contrară, de acord cu materializmul științific aici, susține, din potrivă, că faptele dau naștere ideilor și că acestea din urmă nu sînt nici o dată altă ce-va de cît expresiea ideală a unor fapte îndeplinite. Iear dintre toate faptele,