Pagină:Bakunin - Dumnezeu și Statul.djvu/5

Această pagină nu a fost verificată


Alcătuită, cu toată cumpăneala de altminteri, în înfrigurarea unei aprige lupte, pe care păreau s’o sprijinească elemente vînjoase, din pricina lipsei de îndestulătoare mijloace, cari, ca de obiceiu, tocmai la momentul oportun, cînd a fost nevoe de iele, la-ndămînă n’au fost, cu toată încrederea avută de autorul iei că se vor strînge „numai de cîtu, lucrarea din care sînt desprinse paginele de față a trebuit să apară, complect și-n forma originală, de-abiea peste treizeci și șapte de ani de la conceperea iei. De la 1871 la 1908, întocmai ca lumina siderală ce pune vreme îndelungată ca să răzbată de la focarul de emanare. Generații întregi neaparat că s’au stîns, fără să se folosască în peregrinările lor de bunul unei neșovăitoare-ndrumări. Generațiile înse se părîndează, negurile înăbușă orizontul acestor generații și a-zi, și nevoea acestora de orientare ie și a-zi tot atît de simțită. Așa-că scăpărările ce răsar din lucrarea lui Bakunin sînt tot atît de bine venite și a-zi.