Pagină:Bakunin - Dumnezeu și Statul.djvu/53

Această pagină nu a fost verificată


Ca și cu plantele. Voiți să analizați, să disecați animalul? Veți găsi diferite sisteme de organe: nervi, mușchi, oase, diferite compuse, toate materiale, vizibile și reductibile chimicește. Veți găsi în animal, ca și-n plante, celule organice, și, ducînd analiza cît mai departe, corpuri chimice simple. Ieată toată ființa lor intimă: asta-i cu totul exterioară, și în afară de iea nu mai există nimic. Și toate aceste părți materiale a căror ansamblu, orînduit într’un chip anumit, care li-i propriu, alcătuește animalul, se manifestează fiecare deplin prin propriea-i acțiune mecanică, fizică, chimică, cum și organică în timpul vieței animalului, iear după moartea-i numai mecanică, fizică și chimică : toate se găsesc într’o neîntreruptă mișcare de acțiuni și reacțiuni necurmate, mișcare care li-i întreaga ființă.

Cu toate corpurile organice, ca și pu toate corpurile simple, tot așă ie. Luați un metal sau o pieatră: există oare în aparență ce-va mai inert și mai puțin revărsător ? Ei bine, metalul, pieatra, se mișcă, lucrează, se revarsă, se manifestează neîncetat, și numai cu chipul acesta există. Pieatra și metalul au toate proprietățile fizice, și, în calitate de corpuri chimice, simple sau compuse, se găsesc cuprinse într’un proces, foarte dămol uneori, neîntrerupt înse, de compunere și descompunere moleculară. Aceste proprietăți sînt tot atîtea moduri de acțiune și de manifestare-n afară. Luați înse pietrei și metalului aceste proprietăți. Ce