Pagină:Bakunin - Dumnezeu și Statul.djvu/7

Această pagină nu a fost verificată


pagini pe cari le-am intercalat în textul de față unde mi s’a părui mie mai nimerit.

Reproducerea romînească ie deci cu mult mai complectă de cît edițiea similară, franceză și engleză, cea mai recentă. In cît acestea, cînd vor voi să se renoveze, edițiea romînească vor trebui s’o iee de bază. O reproducere, după cea franceză de la Geneva, s’a mai publicat în romînește, prin 1885, la Focșani. C’o neîngrijire, pe care au mai avut-o și altele, și ca tălmăcire și ca corectitudine de tipar, c’o neîngrijire care contrastează enorm cu drăgălășiea acelor premergători cari stau într’un cadru cu totul senin în amintirile noastre.

Cei ce se vor împărtăși din textul de față să nu uite că noua lui tălmăcire în romînește, cît și reproducerea-i nouă, purced din urmărirea desăvîrșirei.

București, August, 1918.