Patru bunătăți ale sufletului

Patru bunătăți ale sufletului
de Antim Ivireanul



l. Vitejiia.

2. Înțelepciunea.

3. Dreptarea și

4. Curățeniia.