Pentru taina nunții cei pre lége

Pentru taina nunții cei pre lége
de Antim Ivireanul


Nunta iaste împreunare bărbat cu muiare spre împlinirea dumnezeescului acela cuvânt: Créșteți și vă înmulțiți.

Materiia aceștii taine iaste bărbatul și muiarea cari vin cu gând desăvârșit / ca să să împreune amândoi și să lăcuiască nedespărțiți. Iară chipul sunt cuvintele carele amândoi zic în besérică înaintea preotului în auzul tuturor (adecă): Voiești-mă? Voescu-te; urmând la acéste cuvinte rugăciunele și blagosloveniile preotului spre cea desăvârșit împlinire a nunții. Iară sfârșitul iaste înmulțirea neamului omenesc și încetarea pohtei cei trupești, după cum grăiaște sfântul Pavel la cartea cea dintâi cătră corinthéni, în 7 capete zicând: Iară pentru curvie fieștecarele a sa muiare să aibă și fieștecaré pre al său bărbat să-l aibă. /