Pietà
de Rainer Maria Rilke, traducere de Ion Pillat


Acum mi se’mplinește restriștea, și fără de graiu s’o spun
Mă umple tot. Sunt împietrită, cum miezul stâncii’mpietrește.
De piatră cum sunt, știu numai una :
Te-ai făcut mare
... Și te-ai făcut mare,
Ca o prea mare durere,
Peste puterea inimii mele
Să stai în afară de ea.
Acum, îmi zaci cruciș în poală,
Acum eu n’aș putea
Să te mai nasc.