Poezii deosebite sau cântece de lume/Când bem mai mult vin

Veniți cu toții dinpreună Poezii deosebite sau cântece de lume
de Anton Pann
O! Veselie la masă


Când bem mai mult vin,
Bărbați copii, și neveste,
Toți veseli deplin.
Toți cântând întru unpre,
Toți să glăsuim,
Dând la păhar mulțămire,
‘Ndată să-l golim.
Urmând unul după altul,
Toți de rând să bem,
Fieșcare cu tot șartul,
Beți să ne vedem.