Poezii deosebite sau cântece de lume/Chitar-muz-armonicească

Trecut-au primăvara Poezii deosebite sau cântece de lume
de Anton Pann
Bine este totdaună


Chitar-muz- armonicească,
Până când oi să tăcem?
Până când să ne munciască,
Întristarea ci-o avem.
Și când iarăși oi să-ncepem?
Dulce să ne veselim,
Că din griji precum pricepem,
Nimica nu folosim.
Ciasul umblu, vremea trece,
Și noi nainte pâșim,
Ne spune ne dă jungiu rece,
Că vârsta ni-o moleșim.
Și dacă în astă floare,
Cu dulciață nu trăim,
Când nădăjduești oare,
Vrem astă s-o mai găsim.
Ducă-să doru-n tristarea,
Ducă-să, inima rea,
Ducă-să chinul, ohtarea,
Ducă-să grija cea grea.
Iar noi cu o glăsuire,
Tot dauna să cântăm,
Și tot cu bună voire,
Slobozi să ne desfătăm.