Poezii deosebite sau cântece de lume/Tinereșe frumusețe

Până când un soare Poezii deosebite sau cântece de lume
de Anton Pann
Jurământ l-a mea iubită


Tinerețe
Frumusețe
Ș-alte daruri câte sânt.
Isteciune
‘Nțelepciune
La tine-s într-un cuvânt.
Numai ună
Te cunună
Firea toată pre pământ.
Căci or care
Spre n-dreptare
Te-arată cu jurământ.
Altă fire
Cu-mplinire
A fi nu-i de crezământ,
Afrodită,
Întocmită
Ești fără de scăzământ.